På høring nå

På høring nå

Som innbygger kan du sin din mening om hvordan kommunen og byen vår skal utvikles. Vi trenger at du deler din lokalkunnskap og dine ønsker, og gir oss din mening om planforslag som er ute på høring.

Si din mening 

På høring nå
Høringssak Frist for innspill
Oppstart av navnesak Innen 20.oktober

Arealplaner på høring 

Varsel om oppstart

På høring nå - Varsel om oppstart av planarbeid
Sak Frist for innspill
Oppstartsvarsel: Gideonvegen vest 25. september

 

Arealplaner til høring

På høring nå - Areal-, kommunedel- og reguleringsplaner til høring
Sak Frist for innspill
Begrenset høring: Mindre reguleringsendring for Høvdingbygget 15. oktober
Høring og offentlig ettersyn: Oppdølshaugen sør 22. oktober
Høring og offentlig ettersyn: Retiro 22. oktober

Se også arealplaner, kommunedelplaner og reguleringsplaner som er under arbeid