På høring nå

På høring nå

Som innbygger kan du sin din mening om hvordan kommunen og byen vår skal utvikles. Vi trenger at du deler din lokalkunnskap og ønsker, og gir oss din mening om planforslag som er ute på høring.

Si din mening 

På høring nå
Høringssak Frist for innspill
Klima- og energiplan 2023-2035 Innen 19. april

Arealplaner på høring 

Varsel om oppstart

På høring nå - Varsel om oppstart av planarbeid
Sak Frist for innspill
Opptartsvarsel: Sagsletta, utvidet plangrense 3. april
Oppstartsvarsel: Nye Bergmo barnehage - detaljregulering 17. april
Oppstartsvarsel, høring og offentlig ettersyn av planprogram: Områderegulering Lundavang og Stuevollen 27. april
Oppstartsvarsel: Utfylling av Grandfjæra vest 28. april

 

Arealplaner til høring

På høring nå - Areal-, kommunedel- og reguleringsplaner til høring
Sak Frist for innspill
Høring og offentlig ettersyn: Gang- og sykkelveg Fv662 Julbøen-Baret 26. april
Høring og offentlig ettersyn: Områderegulering Lundavang og Stuevollen 27. april

Se også arealplaner, kommunedelplaner og reguleringsplaner som er under arbeid her i en egen oversikt