Reguleringsplaner som er vedtatt

Reguleringsplaner som er vedtatt

Komplett oversikt over reguleringsplaner (for tidligere Midsund, Molde og Nesset kommuner) finner du i Planregisteret eller kartløsningen.

Planregisteret

Finn reguleringsplaner i kartløsningen

 

Kunngjøring av planvedtak

Kunngjøring av planvedtak
Plannummer Plannavn Klagefrist
202003 Sjøfronten 2, endring av reguleringsplan for Molde sentrum 01.06.2021
201334 Øvre Eikrem / Kløversvingen 1 og 3 01.06.2021
202018 Detaljregulering Stormyra idrettshall 01.06.2021
2018002 Fredsvika massetak 04.05.2021
Forlenget rettsvirkning av båndleggingssoner i kommuneplanens arealdel/kommunedelplan for Hjelset
201914 Detaljregulering for Ranesvegen 49A 26.11.2020
201901 Detaljregulering for utvidelse av RIR øst 27.10.2020
202011 Detaljregulering for Fjøsbakken-Krafsebukta (Ugelvik-Raknes), gang- og sykkelveg 28.07.2020
201815 Årødalen industriområde 20.06.2020
2018004 Bjerkeli sand 23.05.2020