Eidsvåg barnehage

Eidsvåg barnehage

 

Eidsvåg barnehage er en fem avdelings barnehage. Barnehagen holder til  i sentrum av Eidsvåg. Vi ligger nær kirke, skole, butikk, bibliotek, helsestasjon og Nesset omsorgssenter.

Avdelingene heter Løvetanna, Blåklokka, Revebjella, Marikåpa og Kvitveisen.

Løvetanna og Blåklokka er småbarnsavdelinger og har eget uteområde med egne innganger til avdelingene. Revebjella, Marikåpa og Kvitveisen er storbarnsavdelinger, disse har felles inngang og felles garderobe. 

Innearealene våre er lyse og åpne, her er det plass til variert lek. Vi har også et stort og flott uteområde.

Vi bruker nærmiljøet aktivt og har både en egen koie og en gapahuk. Begge disse blir jevnlig brukt til turmål. Vi benytter også både fjære og skog. Barnehagen har flere felles arrangementer med både skolen og kirken i løpet av året.

Planer

Nøkkelinformasjon:

  • Eierform: kommunal
  • Ordinær barnehage 
  • 5-avdelings for barn i alderen 0-6 år.
  • 62 barn
  • Leke og oppholdsareal per barn: 9,2 m2, totalt 543 m2 
  • 19 ansatte.

Kontakt:

Avdeling

Mobil

Telefon

Blåklokka 991 26 080 712 31 293
Kvitveisen 991 15 833 712 31 295
Marikåpa 907 22 772 712 31 294
Revebjella 979 56 533 712 31 292

Kontakt

Anita Sagli
styrer
E-post
Mobil 900 57 930

Åpningstider

06.45 - 16.00 (mulig med utvidelse til 16.30).

Adresse

Besøksadresse:
Holtavegen 7
6460 Eidsvåg

Postadresse:
Kråkholmvegen 2
6460 Eidsvåg

Kart