Koble til vann og avløp

Koble til vann og avløp

Forhåndsuttalelse og godkjenning

Du kan få vite om det er mulig å koble til vann og avløp til en eiendom ved å sende oss en forespørsel.

Send inn din forespørsel om forhåndsuttalelse om muligheten for å koble til vann og avløp.  

Tilkobling

Tilkobling av eiendommen til offentlig vann og avløp, må på forhånd være godkjent av kommunen.

Innvendig arbeid

Det er kun godkjent rørlegger som kan utføre arbeid på innvendig vann- og avløpsinstallasjoner.

Matavfallskvern som fører matavfall til offentlig avløp, er ikke tillatt i Molde kommune.

Utvendig arbeid

Søknad (sanitærmelding) må være godkjent før rørlegger kan begynne arbeidet på utvendige installasjoner. Det er kun godkjent rørlegger som kan utføre arbeid på private og offentlige vann- og avløpsledninger. Kontakt godkjent rørlegger som ordner med søknad til kommunen.

Hvis du skal grave i offentlig vei må du søke om gravetillatelse. 
Les hvordan du søker tillatelse

Hva koster det?

Kart over vann- og avløpsrør

Oversikt over vann- og avløpsledninger kan du bestille ved å ta kontakt med Hans Lia.

Regelverk

Abonnementsvilkår
VA-norm for Molde kommune

Kontakt

Hans Lia
avdelingsingeniør
E-post
Telefon 71 11 13 08
Mobil 909 41 246

Adresse

Besøk:
Molde Vann og Avløp KF
Plutovegen 7
6419 Molde

Post:
Molde Vann og Avløp KF
Rådhusplassen 1
6413 Molde

Organisasjonsnummer:
990 695 997

Kart