Koble til vann og avløp

Koble til vann og avløp

Forhåndsuttalelse og godkjenning

Du kan få vite om det er mulig å koble til vann og avløp til en eiendom ved å sende oss en forespørsel.

Send inn din forespørsel om forhåndsuttalelse om muligheten for å koble til vann og avløp.  

Tilkobling

Tilkobling til offentlig vann og avløp, må på forhånd være godkjent av oss i kommunen. Søknad må sendes inn av godkjent rørlegger/entreprenør.

Alle søknader om tilknytning til kommunalt ledningsnett og meldinger om arbeid på VA-nettet skal legges inn via entreprenørportalen.

Registrer din sak/ditt foretak i entreprenørportalen

Foretak som skal utføre rørleggerarbeid på kommunalt nett må være godkjent i nødvendig tiltaksklasse i henhold til plan- og bygningsloven.

Innvendig arbeid

Det er kun godkjent rørlegger som kan utføre arbeid på innvendig vann- og avløpsinstallasjoner.

Matavfallskvern som fører matavfall til offentlig avløp, er ikke tillatt i Molde kommune.

Utvendig arbeid

Søknad om tilknytning til kommunalt ledningsnett må være godkjent før rørlegger kan begynne arbeidet på utvendige installasjoner. Det er kun godkjent rørlegger som kan utføre arbeid på private og offentlige vann- og avløpsledninger. Kontakt godkjent rørlegger/entreprenør som ordner med søknad til kommunen.

Hva koster det?

Oversikt over priser

Gravetillatelse

Hvis du skal grave i offentlig vei må du søke om gravetillatelse. 

Slik søker du om gravetillatelse

Kart over vann- og avløpsrør

Oversikt over vann- og avløpsledninger kan du bestille ved å ta kontakt med oss.

Regelverk

Abonnementsvilkår
VA-norm for Molde kommune

Kontakt

Tove Brudevoll Skotheim
saksbehandler
E-post
Mobil 99 27 88 89

Adresse

Besøksadresse
Molde vann og avløp KF
Plutovegen 7
6419 Molde

Postadresse
Molde vann og avløp KF
Rådhusplassen 1
6413 Molde

Organisasjonsnummer
990 695 997

Kart