Kommunale gebyr - Vann, avløp og slam

Kommunale gebyr - Vann, avløp og slam

Logg inn på Min side for å se:

  • hvor mye du skal betale
  • fakturaen din
  • neste slamtømming

Vanngebyr

Vanngebyr
Årsgebyr vann Enhet Pris inkl. mva. 2022 Endring i % fra 2022 - 2023 Pris inkl. mva. 2023
Fastledd 11,09 9,4 12,13
Fastledd hytte 11,09 9,4 12,13
Forbruksledd stipulert forbruk 11,16 9,4 12,20
Forbruksledd hytte 2,82 9,4 3,09
A konto vann 12,82 9,4 14,03
Vannmålerleie (inntil 25 mm) stk 589,85 9,4 645,30
Vannmålerleie (spes. måler) stk 2 930,03 9,4 3 205,45
Fastledd vann for abonnenter uten byggareal, anb. inntil 33 mm stk 1 265,08 9,4 1 383,99
Fastledd vann for abonnenter uten byggareal, anb. 40 mm stk 7 590,51 9,4 8 304,02
Fastledd vann for abonnenter uten byggareal, anb. 50 mm stk 13 828,01 9,4 15 127,84

 

Avløpsgebyr

Avløpsgebyr
Årsgebyr avløp Enhet Pris inkl. mva. 2022 Endring i % fra 2022 - 2023 Pris inkl. mva. 2023
Fastledd 13,27 14,6 15,21
Fastledd hytte 13,27 14,6 15,21
Forbruksledd stipulert forbruk 12,92 14,6 14,80
Forbruksledd stipulert forbruk hytte 3,25 14,6 3,72
A konto avløp 14,82 14,6 16,99
Fastledd vann for abonnenter uten byggeareal stk 1 220,58 14,6 1 398,79

 

Slamgebyr

Slamgebyr
Årsgebyr slam Enhet 2022 - Pris inkl. mva. Prisendring i % fra 2022-2023 2023 - Pris inkl. mva.
Slamtømming årlig inntil 4,5 m³ stk 3 738,38 - 40 2 243,03
Slamtømming hvert 2. år, inntil 4,5 m³ stk 1 869,19 - 40 1 121,51
Slamtømming hvert 4. år, inntil 4,5 m³ stk 934,6 - 40 560,76
Slamtømming årlig , over 4,5 m³. Pris per m³. 847,51 - 40 508,50
Slamtømming hvert 2. år, over 4,5 m³. Pris per m³. 423,75 - 40 254,25
Slamtømming hvert 4. år, over 4,5 m³. Pris per m³. 211,88 - 40 127,13
Slamtømming tett tank 4,5 m³ stk 5 031,74 - 40 3 019,04
Slamtømming tett tank, over 4,5 m³. Pris per m³. 847,51 - 40 508,50
Ekstratømming tank inntil 4,5 m³ stk 5 927,34 - 40 3 556,40
Ekstratømming tank, 4,5  - 20 m³. Pris per m³. 1 018,76 - 40 611,26
Ekstratømming tank, over 20 m³. Pris per m³. 1 389,22 - 40 833,53
Nødtømming tank inntil 4,5 m³ stk 8 335,32 - 40 5 001,19
Nødtømming tank, 4,5  - 20 m³. Pris per m³. 1 203,99 - 40 722,39
Nødtømming tank, over 20 m³. Pris per m³. 1 759,68 - 40 1 055,81
Tank ikke påvist/bomtur stk 1 667,06 - 40 1 000,24

 

Tilkoblingsgebyr

Tilkoblingsgebyr
Tilkoblingsgebyr Enhet Pris inkl. mva. 2022 Endring i % fra 2022 - 2023 Pris inkl. mva. 2023
Vann - bygg med bruksareal (BRA) inntil 500 m2 stk 13 184 3,7 13 672
Avløp - bygg med bruksareal (BRA) inntil 500 m2 stk 13 184 3,7 13 672
Vann - bygg med bruksareal (BRA) 501 - 1500 m2 stk 65 919 3,7 68 385
Avløp - bygg med bruksareal (BRA) 501 - 1500 m2 stk 65 919 3,7 68 385
Vann - bygg med bruksareal (BRA) 1501 - 3000 m2 stk 131 838 3,7 136 716
Avløp - bygg med bruksareal (BRA) 1501 - 3000 m2 stk 131 838 3,7 136 716
Vann - bygg med bruksareal (BRA) større enn 3000 m2 stk   Fastsettes av styret i Molde vann og avløp KF for hver enkelt sak.
Avløp -bygg med bruksareal (BRA) større enn 3000 m2 stk   Fastsettes av styret i Molde vann og avløp KF for hver enkelt sak.

 

Tilsyn og kontroll av private avløpsanlegg

Tilsyn og kontroll av private avløpsanlegg
Gebyr Pris per anlegg per år. Ikke mva.-pliktig
Kommunens kostnader med tilsyn og kontroll av private avløpsanlegg belastes anleggseier. 480

 

Saksbehandlingsgebyr og tilsynsgebyr

Saksbehandlingsgebyr og tilsynsgebyr
Saksbehandlingsgebyr og tilsynsgebyr Pris 2022. Ikke mva-pliktig Prisendring i % fra 2022 - 2023 Pris 2023. Ikke mva-pliktig
Oppmøtegebyr for avlesing og stedlig kontroll av vannmåler. Gebyret innkreves også om eier av vannmåler nekter tilgang til vannmåleren. 1 507 4,2 1 570
Gebyr for hver åpning og stengning (plombering) av vann- og avløpsledninger. 1 582 4,2 1 649
Saksbehandlingsgebyr for behandling av nye utslippstillatelser i h.h.t. kap. 12 i Forurensningsforskriften. 6 791 4,2 7 076

Flere priser

Kontakt

Tove Brudevoll Skotheim
saksbehandler
E-post
Mobil 99 27 88 89

Adresse

Besøksadresse:
Molde vann og avløp KF
Plutovegen 7
6419 Molde

Postadresse:
Molde vann og avløp KF
Rådhusplassen 1
6413 Molde

Organisasjonsnummer:
990 695 997