Bli Miljøfyrtårn-bedrift

Vil du spare penger på drift, forbedre arbeidsmiljøet og få en tydelig klima- og miljøprofil? Da kan Miljøfyrtårn-sertifisering være noe for din bedrift.

Hva er miljøfyrtårnprogrammet?

Miljøfyrtårn er et verktøy for sertifisering og miljøledelse, som hjelper virksomheter å lykkes med grønn omstilling.

Gjennom et digitalt system får virksomheter konkrete verktøy for å jobbe målrettet med å forbedre sine miljøprestasjoner innen områdene arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport. Dette gir virksomheter gode forutsetninger for å bidra til å oppnå flere av FNs bærekraftsmål.

Miljøfyrtårn er anerkjent av EU. Sertifiserte virksomheter kan fremlegge Miljøfyrtårn-sertifikatet som dokumentasjon når offentlige oppdragsgivere i andre europeiske land gjennomfører konkurranser, og det er stilt krav om EMAS eller andre miljøledelsessystemer.

Hvorfor bli sertifisert?

Virksomheter velger å bli sertifisert for å blant annet kunne:

  • jobbe helhetlig, systematisk og langsiktig med tiltak som forbedrer virksomhetens klima- og miljøprestasjoner
  • oppnå konkurransefortrinn (det stilles stadig strengere klima- og miljøkrav i offentlige anskaffelser)
  • styrke merkevaren
  • kutte kostnader
  • senke sykefraværet
     

Les mer om hvorfor bli sertifisert på Stiftelsen Miljøfyrtårn sine nettsider

Hvem kan bli sertifisert?

Virksomheter innenfor en rekke bransjer kan blir sertifisert - les mer på Miljøfyrtårn sine nettsider.

Hvordan bli sertifisert?

Bedrifter og virksomheter som ønsker å bli sertifisert som en Miljøfyrtårnbedrift går gjennom en miljøanalyse og må deretter oppfylle noen bransjespesifikke kriterier. Det er utarbeidet miljøkriterier for en rekke forskjellige bransjer og virksomhetstyper.

Les mer om sertifiseringsordningen på Stiftelsen Miljøfyrtårn sine nettsider.

Ta kontakt med godkjent sertifisør

Molde kommune har lisens for å utstede Miljøfyrtårnsertifikat, men har ikke egen sertifisør. 

Du finner flere godkjente sertifisører på Stiftelsen Miljøfyrtårn sine nettsider

Etter godkjenning

Etter godkjenning får virksomheten et Miljøfyrtårn-sertifikat. Det kan brukes ved offentlige innkjøp og er godkjent som miljødokumentasjon i anbudskonkurranser.

Virksomheten får også utstedt et Miljøfyrtårn-diplom, og kan med rette kalle seg en Miljøfyrtårn-bedrift!

Alle bedrifter må re-sertifiseres hvert tredje år.

Miljøfyrtårn-bedrifter i Molde

Flere bedrifter i Molde har allerede tatt steget og blitt sertifiserte som Miljøfyrtårn-bedrifter -  se alle på miljofyrtarn.no

Kontakt

Marcel Andre Bowien
ingeniør
E-post
Mobil 95 49 05 45