Still klima- og miljøkrav til dine leverandører

Ved å stille klima- og miljøkrav i anskaffelser, så kan vi blant annet bidra til å redusere den største kilden til klimagassutslipp i Norge: indirekte klimagassutslipp.

Grønne anskaffelser 

På nettstedet anskaffelser.no finner du en veileder som gir en introduksjon til hva grønne anskaffelser er og hva du må gjøre. Selv om veilederen er laget for det offentlige, så kan den også være nyttig for private bedrifter.

Om bedriften din er involvert i innkjøp på følgende områder, så er det som hovedregel relevant å stille klima- og miljøkrav i anskaffelsen.

Transport, bygg og anlegg, mat og måltidstjenester, produkter som inneholder plast og miljøgifter, IKT/ elektronikk, batterier, møbler, tekstil og avfall, avløp og gjenvinning. 

 

Kom i gang med grønne anskaffelser – veileder

 

Veilederen er utarbeidet av Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) – de anbefaler en slik prosess for grønne anskaffelser:

 

Bærekraftig offentlig anskaffelser er en prosess der offentlige oppdragsgivere tilfredsstiller deres behov for varer, tjenester, bygg og anlegg på en måte som gir effektiv bruk av ressurser gjennom hele livssyklusen. Bærekraftige anskaffelser gir verdi både til oppdragsgiver og samfunnet og samtidig reduserer skadelig miljøpåvirkning betydelig. Bærekraftig anskaffelser bør ta hensyn til klima- og miljø, sosiale og økonomiske konsekvensene av: design; materialbruk; produksjon og produksjonsmetoder; logistikk; leveringstjeneste; bruk; operasjonelle prosesser. Illustrasjon. - Klikk for stort bilde