Søk støtte fra Enova

Søk støtte fra Enova

Statsforetaket Enova, som eies av klima- og miljødepartementet, driver målrettede støttetilbud til næringslivet. Dette kan være støtte til innkjøp av elvarebil eller til utvikling av nye produksjonsprosesser i industrien.

Produksjonslinje på fabrikk. Foto. - Klikk for stort bilde Enova   

I 2021 ga Enova mer enn 4,4 milliarder kroner i støtte til over 5 000 prosjekter.

Enova gir støtte til klima- og energitiltak på flere områder – klikk på lenkene for å lese mer: 

  • Bygg og eiendom (blant annet, utslippsfrie bygge- og anleggsplasser; konseptutredning for innovative energi- og klimaløsninger; grønne forretningsmodeller og tjenester) 
  • Industri og anlegg (blant annet, klima- og energisatsinger i industrien; forprosjekt energi- og klimateknologi i industrien; forprosjekt hydrogen til maritim transport) 
  • Sjøtransport (blant annet, elektrifisering av sjøtransport; batteri i fartøy; forprosjekt hydrogen til maritim transport) 
  • Landtransport (blant annet, biogasskjøretøy og elektriske anleggsmaskiner; elektrisk varebil; tunge elektriske kjøretøy) 
  • Energisystem (blant annet, fjernvarme og fjernkjøling; storskala demonstrasjon; konseptutredning bygg og områder)