På sykkel i Molde

På sykkel i Molde

Sykling er bra, både for helsen, klimaet og miljøet. Jo flere vi er som sykler, jo bedre er det for det lokale miljøet og det globale klimaet. Sammen kan vi bidra til et triveligere sentrumsliv, bedre nærmiljø og positive helseeffekter for den enkelte.

“Ikke kjør om du ikke må - samkjør, ta buss, sykle, rulle eller gå”

 

Smart mobilitet 

 

Les mer om Sykkelparkering og  Sykle til skolen, politiets råd om elsykkel og hvordan gratis låne sykkel!