Sykkelparkering

Sykkelparkering

For å få flere til å sykle, arbeider kommunen med å få på plass sykkelparkering ved innfartsårer, skoler, kollektivknutepunkt, handlegater, kjøpesenter, idrett- og kulturarenaer med mer.

Det skal oppleves naturlig og trygt og parkere sykkelen i Molde. Utforming av sykkelstativ skal være praktisk, estetisk og brukervennlig. Plasseringer skal være strategisk. Molde kommune arbeider for tiden med en overordnet parkeringsstrategi.

Satsingsområder

Sykkelstativ på skoler

Åtte skoler, pluss to idrettsanlegg som er mye brukt av skoleelever, har i løpet av  2019 og 2020 fått til sammen 574 nye sykkelparkeringsplasser.

Stativene har A-form for god støtte og festemulighet for alle typer sykler. Der det har vært mulig er 40% av sykkelstativene på skolene under tak. Det ligger til rette for forsvarlig låsing av sykler, og lys i sykkelskurene gir mindre mulighet for hærverk.

Vi vil med dette oppfordre flere til å sykle til skolen og til fritidsaktiviteter. Foreldre kan også gjerne følge barna på sykkel.

Råd om elsykkel / Sykle til skolen

574 nye sykkelparkeringsplasser ved skolene

 

Sykkelparkering sentrum

Dette er et sentralt emne i byutviklingsarbeidet for Molde sentrum. På lik linje med skoleparkeringene ønsker vi en gjennomgående design og standard på sykkelstativene i sentrum. Stilfullt, funksjonelt og tilgjengelig er viktige stikkord.

Ikke kjør om du ikke må - heller sykle eller gå!