Koronavaksine

Koronavaksine

Vaksinering skjer på utvalgte apotek, hos fastlegen eller vaksinedager hos kommunen.

Oppfriskningsdose for deg over 75 år

Myndighetene anbefaler enkelte befolkningsgrupper å ta dose 5 nå i vår. Dette for å ha beskyttelse i vår/sommer, og slik at det har gått lang nok tid til å ta en dose til før høst/vinter-sesongen.

Du kan ta vaksinen på apotek eller hos fastlegen. Vaksinen er gratis.

Gruppene som er anbefalt å ta dose 5 nå er:

  • Aldersgruppa over 75 år
  • Sjukehjemsbeboere
  • Personer med alvorlig svekket immunforsvar

NB: husk at det skal gå minst tre uker fra du har hatt covid til du tar vaksine. Er du syk? Les mer om medisin mot korona lenger ned i denne artikkelen.

-----------------------

Dose 4 for deg over 18 år

Alle over 18 år kan få dose 4. Dette er en såkalt "booster-dose" eller "oppfriskningsdose".

Du får vaksine på apotek, eller fastlegen hvis legekontoret tilbyr/har tilgjengelig vaksine. 

Det er ikke alle fastleger som setter koronavaksine – du må sjekke med ditt legekontor.

 

Vaksine på apotek

Apotek 1 på Moldetorget eller Boots apotek i Storgata tilbyr vaksinen. Lenger ned i artikkelen finner du lenke til timebestilling hvis du ønsker det, men du kan bare møte opp.

De som bor på institusjon og de som bruker hjemmetjeneste og ikke greier å komme seg til apotek for vaksinering, vil få et tilbud av kommunen. 

Medisin mot korona

Hvis du har høy risiko for å bli alvorlig syk av korona, kan det være aktuelt at du får behandling med tabletter.

Tablettene, som heter Paxlovid, reduserer risikoen for å bli alvorlig syk.

I Molde kommune får du Paxlovid på apotekene. Ved behov utenom apotekets åpningstid, kontakt legevakta.

Det er viktig at behandlingen med tabletter starter tidlig. Hvis du har høy risiko for å bli alvorlig syk og får luftveissymptomer, bør du teste deg for korona.

Hvem vil ha nytte av tabletter?

Det er særlig tre grupper som vil ha nytte av behandling med Paxlovid-tabletter:

  • De som har alvorlig immunsvikt.
  • De som er over 65 år, ikke har fått vaksine de siste seks månedene og har en alvorlig sykdom
  • Alle som er over 80 år.

Trenger du koronatest?

Du får kjøpt koronatester på apotek. 

Nylig hatt korona?

Det må ha gått minst fire måneder fra du tok forrige oppfriskningsdose, og det må ha gått minst tre uker siden du ble frisk hvis du nylig har hatt korona. Det er anbefalt å vente enda litt lenger enn dette for å få bedre effekt av vaksinen.

Vaksinedose 1, 2 og 3

Har du ikke tatt koronavaksine 1–3? Da kan du ta kontakt med apoteket. 

Her får du vaksine

Koronavaksinen er gratis.

Apotek som tilbyr koronavaksiner
Sted Bestille time
Apotek 1 Moldetorget https://helseboka.app/b/s/3704111
Boots apotek Storgata https://helseboka.app/b/s/3680972
Midsund legekontor http://midsundlegekontor.no/

Vaksiner til barn i alderen 5 og 11 år

Disse kan fortsatt bli vaksinert av kommunen. Ta kontakt ved å sende e-post til koronavaksine@molde.kommune.no

Samtykkeskjema

Alle under 16 år må ha med et ferdigutfylt samtykkeskjema når de møter til vaksinering. Det gjelder uavhengig av om du har fått en vaksine tidligere.

Samtykkeskjema, vaksinering av barn og unge som ikke har fylt 16 år.

Dette skjemaet må signeres av begge foreldre dersom både mor og far har foreldreansvar.

OBS: Nederst i dette skjemaet er det ei lenke til egenerklæringsskjema. Denne lenka kan du se bort i fra.