Influensavaksine og pneumokokkvaksine

Influensavaksine og pneumokokkvaksine

Vi har mottatt årets influensavaksine. Vaksinen blir distribuert til fastlegene fortløpende. Ta kontakt med ditt fastlegekontor.

Influensavaksine

Alle personer fra fylte 65 år, gravide etter 12. svangerskapsuke, barn og voksne i risikogrupper og helsepersonell anbefales å ta influensavaksine.

Influensavaksinen og covid-vaksinen kan tas samtidig. Kontakt legekontoret ditt for å avtale tidspunkt for vaksinering. Du kan også vaksinere deg på utvalgte apotek.

Les mer om hvem vaksinen er anbefalt for (fhi.no).

Hva koster det?

Hvor mye du må betale er avhengig av hva slags type du skal ta. Ta kontakt med fastlegen din.

Pneumokokkvaksine

Alle personer som røyker, er over 65 år, eller som har sykdom eller tilstand som gjør at de har høyere risiko for å få alvorlig penumokokksykdom, er anbefalt å ta pneumokokkvaksine når det er mer enn fem år siden sist.

Vaksinen beskytter mot 23 ulike pneumokokktyper. Pneumokokker er bakterier som kan gi alt fra øre- og hjernehinnebetennelse, til bihulebetennelser og lungebetennelse. 

Les mer om pneumokokkvaksinen (fhi.no)

Hva koster det?

Hvor mye du må betale er avhengig av hva slags type du skal ta. Ta kontakt med fastlegen din.