Koronatesting

Influensavaksine og pneumokokkvaksine

Influensavaksine og pneumokokkvaksine

Vaksine mot influensa og lungebetennelse (pneumokokk) kommer i gang på legekontorene fra uke 44. Ta kontakt med ditt fastlegekontor for å bestille time. Noen legekontor har utvidet åpningstid i forbindelse med vaksineringa.

Influensavaksine

Alle personer fra fylte 65 år, gravide etter 12. svangerskapsuke, barn og voksne i risikogrupper og helsepersonell anbefales å ta influensavaksine.

Les mer om hvem vaksinen er anbefalt for (fhi.no).

Hva koster det?

Personer i risikogruppene betaler en egenandel på 50 kroner for vaksinering hos fastlegen. Risikopasienter med frikort betaler ingenting for vaksinering hos fastlegen. 

Du kan også ta vaksinen hos noen av apotekene. Da må du betale full pris.

Pneumokokkvaksine

Alle personer som røyker, er over 65 år, eller som har sykdom eller tilstand som gjør at de har høyere risiko for å få alvorlig penumokokksykdom, er anbefalt å ta pneumokokkvaksine hvert 10. år.

Les mer om pneumokokkvaksinen (fhi.no)

Hva koster det?

Vaksinen koster ca 350 kroner eller ca 700 kroner, etter hva slags type. Personer i spesielle risikogrupper kan få vaksinen på blå resept.