Reserver tid til etablererprøve eller kunnskapsprøve

Her kan du reservere tid til gjennomføring av etablererprøve eller kunnskapsprøve.

Generell informasjon

  • Møt frem senest 10 minutter før prøvestart.
  • Det koster 400 kroner.
  • Prøven avlegges på norsk. Det er ikke anledning til å ha med tolk. Det er tillatt å ta med og bruke lovsamling.
  • Du kan ta prøven på rådhuset i Molde.

Les mer om kunnskapsprøven og hva som kreves her

Les mer om etablererprøven og hva som kreves her

Nøkkelinformasjon