Kunnskapsprøvene

Kunnskapsprøvene

Det er tre ulike kunnskapsprøver. En for salgsbevilling i butikk, en for skjenkebevilling på restaurant/bar/pub og en for skjenkekontrollører.

Hvem kan ta prøven?

Alle som ønsker det kan ta kunnskapsprøvene. Den som skal være styrer eller stedfortreder på et sted med salgs- eller skjenkebevilling må ha bestått kunnskapsprøven, og ha fylt 20 år.

Gjennomføring av prøven

  • Du kan ta prøvene  onsdag kl. 08.30 eller 12.30, eller torsdag kl. 08.30.
  • Møt frem senest 5 minutter før prøvestart.
  • Prøven er en flervalgsprøve på 60 minutter. Du må svare riktig på 24 av 30 spørsmål.
  • Prøven avlegges på norsk. Det er ikke anledning til å ha med tolk. Det er tillat å bruke ordbok. 

Tilrettelegging ved spesielle behov

  • Dyslektikere kan avlegge kunnskapsprøven muntlig (krever legeattest)
  • Er du svaksynt, har lammelser, nedsatt hørsel eller andre utfordringer tilrettelegger vi så langt det lar seg gjøre.

Hvor tar du prøvene?

På rådhuset i Molde, Rådhusplassen 2, Molde.

Du kan også ta prøven i hvilken som helst annen kommune.

Reserver tid til etablererprøve eller kunnskapsprøve

Hva koster det?

Det koster 400 kroner hver gang. Du kan ta prøven på nytt helt til du består.

Hva er pensum?

  • Pensum for salgsbevilling: Kunnskap om alkohollovens kapitler 1,3,7,8 og 9 og alkoholforskriftens kapitler 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11 og 14.
  • Pensum for skjenkebevilling: Kunnskap om alkohollovens kapitler 1, 4, 5, 7, 8 og 9 og alkoholforskriftens kapitler  1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, og 14.
  • Pensum for skjenkekontrollører:  Kunnskap om alkohollovens kapitler 1, 3, 4, 5, 7, 8 og 9 og alkoholforskriftens kapitler 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 og 14. 

Boken "Kunnskapsprøven i alkoholloven" inneholder det du trenger før du gjennomfører kunnskapsprøven i alkoholloven for salgsbevilling og for skjenkebervilling - fås kjøpt hos VINN. 

Utstedelse av prøvebevis

Alle som består kunnskapsprøve får et prøvebevis som det er viktig å ta vare på. Dette er dokumentasjon på at du har nødvendig kunnskap om alkohollovgivningen. Beviset er gyldig på ubestemt tid. 

Kontakt

Bevillingsmyndighet
E-post
Telefon 47 75 47 27

Ingeborg Andersen