Etablererprøven

Hvem kan ta prøven?

Alle som ønsker det kan ta etablererprøven. Den som skal være daglig leder på et serveringssted må ha bestått etablererprøven, og ha fylt 18 år.

Gjennomføring av prøven

  • Du kan ta prøvene onsdag kl. 08.30 eller 12.30, eller torsdag kl. 08.30.
  • Møt frem senest 5 minutter før prøvestart.
  • Prøven er en flervalgsprøve på 90 minutter. Du må svare riktig på 40 av 50 spørsmål.
  • Prøven skal avlegges på norsk. Det er ikke anledning til å ha med tolk eller bruke ordbok. Det er tillatt å ta med og bruke lovsamling.

Tilrettelegging ved spesielle behov

  • Dyslektikere kan avlegge kunnskapsprøven muntlig (krever legeattest).
  • Er du svaksynt, har lammelser, nedsatt hørsel eller andre utfordringer tilrettelegger vi så langt det lar seg gjøre. 

Hvor tar du prøven?

På rådhuset i Molde, Rådhusplassen 1, Molde.

Du kan også ta prøven i hvilken som helst annen kommune.

Reserver tid til etablererprøve eller kunnskapsprøve

Hva koster det?

Det koster 400 kroner hver gang. Du kan ta prøven på nytt helt til du består.

Hva er pensum?

Boken "Læremateriell - Etablererprøven for serveringsvirksomheter" er pensum, og kan kjøpes hos VINN.

Utstedelse av prøvebevis

Alle som består etablererprøven får et prøvebevis, som det er viktig å ta vare på. Dette er dokumentasjon på at du har nødvendig kunnskap om serveringsloven. Beviset er gyldig på ubestemt tid.

Kontakt

Bevillingsmyndighet
E-post
Telefon 47 75 47 27

Ingeborg Andersen