Om fagavdeling barnehage

Om fagavdeling barnehage

Fagleder: Gro Toft Ødegård

Kommunen er både barnehageeier og barnehagemyndighet.

Som barnehageeier er kommunen ansvarlig for driften i de kommunale barnehagene. Dette ansvaret er det styrer i de kommunale barnehagene som følger opp.

Kommunen er også barnehagemyndighet. Det betyr blant annet at kommunen skal gi veiledning og påse at både kommunale og private barnehager drives i tråd med lovverket. Dette ansvaret følges opp i fagavdeling barnehage.

Barnehagemyndighetens generelle oppgaver:

  • godkjenner alle kommunale og private barnehager
  • fører tilsyn med alle kommunale og private barnehager
  • har ansvar for samordning av barnehageopptaket
  • sikrer at alle barn med rett til barnehageplass får tilbud
  • har ansvar for at barn med rett til prioritet får plass i barnehage
  • yter tilskudd til ordinær drift av alle private barnehager i kommunen
  • fatter vedtak om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid

Fagavdeling  barnehage arbeider også med kvalitet i barnehagene og planer og strategiske føringer for utvikling av barnehagesektoren i Molde.

Barnehageloven § 8

Kontakt

Gro Toft Ødegård
fagleder barnehage
E-post
Mobil 470 19 057

Adresse

Storgata 31, tredje etasje

Finn ansatt

Kart