Overgangen til Helseplattformen gikk som planlagt

Overgangen til Helseplattformen gikk som planlagt

Helseplattformen er nå i bruk i alle kommunene i Romsdal. Fredag klokken 21.37, en knapp halvtime før skjema, ble Helseplattformen skrudd på i Hustadvika, Molde, Aukra, Rauma og Vestnes kommuner. 

Overgangen gikk som planlagt. Tidligere på dagen ble de gamle journalsystemene skrudd av, og gjennom hele fredagen har egne kommandosentre i alle de fem kommunene gjennomført oppgaver etter nøye planlagte arbeidslister. Klokken 21.37 ble det bekreftet at alle oppgavene var ferdigstilt. 

I alle de fem kommunene har politisk og administrativ ledelse, nøkkelpersonell i prosjektet og ansattrepresentanter fulgt nøye med gjennom kvelden. Noen kommuner har også hatt besøk av representanter fra Helseplattformen og Helse Møre og Romsdal. 

For nyvalgt ordfører i Molde, Trygve Grydeland (H), var det en spennende opplevelse å delta i markeringen der kommunen gikk over til Helseplattformen. 
- Jeg vil benytte anledningen til å skryte av de ansatte, og understreker at innføringa av Helseplattformen er et eksempel på at hvis kommune-Norge skal møte framtidas utfordringer så må vi løfte i lag, sier Molde-ordføreren. 

Lenker: 

Romsdalskommunene tar i bruk helseplattformen i kveld

Ni nye kommuner kobler seg på helseplattformen (helseplattformen.no)

En formidabel innsats (helseplattformen.no)
 

Stolte og glade ledere og tillitsvalgte etter at overgangen til Helseplattformen gikk som planlagt i Molde kommune og øvrige romsdalskommuner: Fra venstre Fred Gjørtz (daglig leder ROR-IKT), Ingebjørg Nergaard (innføringsansvarlig for Helseplattformen i Molde kommune), Gøril Groven (regional innføringsansvarlig), ordfører Trygve Grydeland, fagleder helse og omsorg Siri Haukaas, og hovedtillitsvalgt for Sykepleierforbundet Marte Nygård. 

Medarbeidere på Glomstua omsorgssenter kunne endelig slippe jubelen etter en lang periode med forberedelser og opplæring. Overgangen til Helseplattformen ble fredag kveld markert ved alle enhetene innen helse og omsorg.