Romsdalskommunene tar i bruk Helseplattformen i kveld

Fredag 3. november slår romsdalskommunene av gamle journalsystem, og klokken 22 samme kveld skrus Helseplattformen på. Det innebærer at over 4 000 ansatte tar i bruk et helt nytt arbeidsverktøy.

Målet om én felles pasientjournal for innbyggerne i Midt-Norge står ved lag, og kommunene Molde, Aukra, Hustadvika, Vestnes og Rauma tar nå viktige steg på veien mot en sammenhengende helsetjeneste for pasienter og ansatte. 

-Alle kommunene i Romsdal er deleiere i Helseplattformen AS og vi har forberedt oss godt for å ta dette felles løftet. Det opplyser kommunedirektør Per Sverre Ersvik i Hustadvika kommune. Han er medlem av samarbeidsrådet for Helseplattformen og uttaler seg her på vegne av alle kommunene i Romsdal. 

Kommunene er godt forberedt

Mange kommuner i Midt-Norge har allerede innført Helseplattformen. Først ut var Trondheim kommune i mai 2022.  Ålesund kommune var først i Møre og Romsdal. De innførte Helseplattformen i april i år. Fredag 3. november er det ni kommuner som tar i bruk løsninga. I tillegg til romsdalskommunene er dette Kristiansund, Fjord, Rindal og Sula kommuner.

Sammenlignet med utfordringene som St. Olavs hospital står i, så har overgangen til nytt journalsystem gått langt bedre i kommunene. 
- Vi må selvsagt regne med en del innkjøringsproblemer med et så stort teknologisk skifte, men vi er klare til å ta overgangen nå, sier Ersvik.  

Det vil ta tid for ansatte i romsdalskommunene å venne seg til et helt nytt system, og kapasiteten i kommunehelsetjenesten kan bli redusert. For eksempel kan det ta noe lengre tid å få svar på telefon, eller saksbehandlingstida kan være litt lengre enn normalt. Kommunene regner også med at ansatte kan ha litt mindre tid til pasienter og pårørende i en periode. 
-Vi skal holde oppe et forsvarlig tjenestetilbud, men ber om forståelse og tålmodighet nå i startfasen, sier han.

Som en ekstra sikkerhet er det også etablert en midlertidig rutine mellom kommunene og Helse Møre og Romsdal. Når kommunene sender elektronisk melding til et sykehus, skal de også ringe for å være sikker på at meldingen kommer fram.

Support og opplæring

De første ukene etter innføring stiller Helseplattformen med hjelp til alle kommunene som tar i bruk løsninga. I tillegg har kommunene et eget støtteapparat i form av instruktører og superbrukere. Romsdalskommunene har kjørt felles opplæring av ansatte tilpasset ulike yrkesgrupper, og til sammen har over 4 000 ansatte innen helse og omsorg vært på kurs. I tillegg har ansatte gjennomført e-læring og egentrening.

Les mer: Ni nye kommuner kobler seg på Helseplattformen (helseplattformen.no)