Markering av verdens overdosedag 31. august

Torsdag 31. august markerer vi verdens overdosedag for å sette fokus på overdoseutfordringene, og vise respekt til dem vi har mistet av overdose, samt deres pårørende.

Vi har stand på torget i Molde sentrum, fra kl. 11.00 - 15.00. 

Denne dagen er en internasjonal markering for å minnes de vi har mistet, og for å skape bevissthet om at overdoser kan forebygges - for dette angår oss alle. 

I 2022 døde 321 personer av overdose i Norge. Bak hvert tall i statistikken finnes det venner og familie som alltid vil mangle en i livet sitt.

Enhet for Psykisk helse og rustjenester (Molde kommune) og Molde behandlingssenter (TSB), Hustad fengsel og Tyrilistiftelsen i Molde vil ha en stand på Rådhusplassen hvor vi vil dele ut brosjyremateriell og overdosekort, samt dele informasjon om behandlingstilbud og tiltak. Vi ønsker på denne måten å øke oppmerksomheten rundt overdoseproblematikken, og redusere stigma knyttet til narkotikadødsfall. 

På vår stand blir det også delt ut pizza, kake og kaffe. Alle som vil komme og snakke med oss er velkommen! Sammen vil vi vise at vi bryr oss. 

Se også:

Har du eller noen du kjenner utfordringer med rus?

Narkotikautløste dødsfall 2022 - FHI