Har du utfordringer med alkohol, narkotika eller legemidler?

Har du utfordringer med alkohol, narkotika eller legemidler?

Vi har flere tilbud for deg som har utfordringer med alkohol, narkotika eller legemiddel.

Hva tilbyr vi? 

Vi tilpasser hjelpen til deg og din situasjon, og hva som skal til for at du skal få det bedre. Slike tilbud kan være:

 • Samtaler - både individuelt og i gruppe
 • Hjelp til struktur i dagliglivet og meningsfulle aktiviteter
 • Hjelp til selvhjelp og hverdagsmestring
 • Individuell plan og koordinering av tjenester
 • Hjelp til å kartlegge dine ressurser
 • Sosial trening 
 • Hjelp til å administrere medisiner
 • Praktisk opplæring og veiledning
 • Praktisk bistand til egenomsorg og personlig stell
 • Kartlegging og henvisning til spesialisthelsetjenesten for behandling
 • Veiledning til pårørende

Se våre tilbud og behandlinger

Hvem kan få tilbudet? 

Du kan ta kontakt med oss dersom du fungerer dårlig i dagliglivet på grunn utfordringer med alkohol, narkotika eller legemidler.
Tilbudet er for voksne og ungdom fra 13 år, bosatt i Molde kommune.

Hva koster det? 

Tilbudene er gratis 

Slik søker du 

Her kan du søke om hjelp

Lover og forskrifter

Helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 3 (§3-2 (4)) 

Pasient- og brukerrettighetsloven, § 2,1a 

Kontakt

Psykisk helse- og rustjenester
Telefon 90 11 66 60

Telefontid: 8-12