Vil du tilby praksisplass?

Mange flyktninger trenger en praksisplass. Kan arbeidsplassen din bidra?

Et historisk høyt antall flyktninger er bosatt i Norge. Molde kommune har bosatt 350 flyktninger i 2023, og vil fortsatt ta imot flyktninger i 2024. 

Mange av disse er voksne som skal delta i introduksjonsprogrammet med mål om å få arbeid eller utdanning, og vi trenger mange nye praksisplasser fremover.

- Ved å gi en flyktning en sjanse til å lære om arbeidslivet og trene på å snakke norsk gjør arbeidsplassen din en viktig jobb for integrering og sosial bærekraft, sier Tove Lid, avdelingsleder kvalifisering og integrering i Flyktningtjenesten.

Deltakerne som er i praksis har rett til introduksjonsstønad. Det vil si at det er kommunen som betaler lønn mens deltakeren er i arbeidspraksis.

Flyktningtjenesten, Molde voksenopplæringssenter og NAV samarbeider for å gi deltaker og arbeidsgiver en nyttig praksis.

Nederst i denne artikkelen finner du et uforpliktende kontaktskjema.

Hvorfor skal du tilby praksisplass?

 • Deltaker i praksis kan bidra med arbeidskraft.
 • Gir bedriften mulighet til å rekruttere.
 • Det har positiv effekt på arbeidsmiljøet.
 • Dere bidrar til flere i jobb og et sosialt bærekraftig samfunn.

Hva forplikter bedriften seg til?

 • Inkludere deltakeren faglig og sosialt på arbeidsplassen.
 • Motivere deltaker til å lære om norsk arbeidsliv og snakke norsk.
 • Ha en medarbeider som hjelper deltaker på arbeidsplassen.
 • Gi deltaker en attest eller referanse til hjelp ved fremtidig jobbsøk.

Hva tilbyr vi bedriften?

 • Dere får en fast kontaktperson og tett oppfølging på arbeidsplassen.
 • Vi gir opplæring og veiledning. 
 • Vi kartlegger og matcher rett deltaker til rett arbeidsplass.
 • Ved en ansettelse kan vi hjelpe til med å søke om støtteordninger fra NAV som lønnstilskudd og mentorordning. 

Hvem er de som trenger praksis?

 • Flyktninger som nylig har ankommet Norge.
 • De får norskopplæring og deltar i introduksjonsprogrammet.
 • De får grunnleggende opplæring i krav og forventninger i arbeidslivet, sikkerhetskultur/HMS, og den norske arbeidslivsmodellen.
 • De er motivert og ønsker å lære.

Hva er introduksjonsprogram?

Introduksjonsprogrammet er et opplæringsprogram som skal forberede flyktninger til det norske arbeidslivet. Alle flyktninger mellom 18 og 55 år som kommer til Norge skal delta i introduksjonsprogrammet. Det samme gjelder familiemedlemmer som senere kommer til landet. Gjennom introduksjonsprogrammet skal de lære norsk og få forståelse for det norske samfunnet.

Det er et mål at de skal komme i jobb eller utdanning.

Vi tilbyr tre typer introduksjonsprogram:

 1. Ordinært program med opplæring i norsk, samfunnskunnskap og arbeids- eller utdanningsrettet element.
 2. Hurtigspor for de med kompetanse som er etterspurt på arbeidsmarked.
 3. Fleksibelt hurtigspor for ukrainere med kompetanse som er etterspurt på arbeidsmarked.