Vil du tilby praksisplass?

Vil du tilby praksisplass?

Mange flyktninger trenger en praksisplass. Kan arbeidsplassen din bidra?

Etter anmodning fra Integrerings og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har Molde kommune vedtatt å bosette 300 flyktninger i 2022. Per 1. august har kommunen bosatt 180 personer fra Ukraina, Syria, Afghanistan, og Tyrkia. De fleste er ankommet fra Ukraina.

100 av disse er voksne som skal delta i introduksjonsprogrammet med mål om å få arbeid eller utdanning, og vi trenger mange nye praksisplasser fremover.

- Ved å gi en flyktning en sjanse til å lære om arbeidslivet og trene på å snakke norsk gjør arbeidsplassen din en viktig jobb for integrering og sosial bærekraft, sier Tove Lid, avdelingsleder kvalifisering og integrering i Flyktningtjenesten.

Flyktningtjenesten, Molde voksenopplæringssenter og NAV samarbeider for å gi deltaker og arbeidsgiver en nyttig praksis.

Nederst i denne artikkelen finner du et uforpliktende kontaktskjema.

Hvorfor skal du tilby praksisplass?

 • Deltaker i praksis kan bidra med arbeidskraft.
 • Gir bedriften mulighet til å rekruttere.
 • Det har positiv effekt på arbeidsmiljøet.
 • Dere bidrar til flere i jobb og et sosialt bærekraftig samfunn.

Hva forplikter bedriften seg til?

 • Inkludere deltakeren faglig og sosialt på arbeidsplassen.
 • Motivere deltaker til å lære om norsk arbeidsliv og snakke norsk.
 • Ha en medarbeider som hjelper deltaker på arbeidsplassen.
 • Gi deltaker en attest eller referanse til hjelp ved fremtidig jobbsøk.

Hva tilbyr vi bedriften?

 • Dere får en fast kontaktperson og tett oppfølging på arbeidsplassen.
 • Vi gir opplæring og veiledning til språkfadder.
 • Vi kartlegger og matcher rett deltaker til rett arbeidsplass.
 • Vi kan hjelpe dere å søke om støtteordninger fra NAV om mentortilskudd og lønnstilskudd.

Hvem er de som trenger praksis?

 • Flyktninger som nylig har ankommet Norge.
 • De får norskopplæring og deltar i introduksjonsprogrammet.
 • De får grunnleggende opplæring i krav og forventninger i arbeidslivet, sikkerhetskultur/HMS, og den norske arbeidslivsmodellen.
 • De er motivert og ønsker å lære.

Hva er introduksjonsprogram?

Introduksjonsprogrammet er et opplæringsprogram som skal forberede flyktninger til det norske arbeidslivet. Alle flyktninger mellom 18 og 55 år som kommer til Norge skal delta i introduksjonsprogrammet. Det samme gjelder familiemedlemmer som senere kommer til landet. Gjennom introduksjonsprogrammet skal de lære norsk og få forståelse for det norske samfunnet.

Det er et mål at de skal komme i jobb eller utdanning.

Vi tilbyr tre typer introduksjonsprogram:

 1. Ordinært program med opplæring i norsk, samfunnskunnskap og arbeids- eller utdanningsrettet element.
 2. Hurtigspor for de med kompetanse som er etterspurt på arbeidsmarked.
 3. Fleksibelt hurtigspor for ukrainere med kompetanse som er etterspurt på arbeidsmarked.

Vil du tilby praksisplass til flyktninger?

Felt merket med * må fylles ut