Åpent møte om Molde helse- og mestringsarena

I høst åpner Molde helse- og mestringsarena på Bergmo. Her skal hjelpemiddelforvaltningen flytte inn, og det skal skapes en visningsarena for hjelpemidler, helse- og mestringsteknologi og andre smarte løsninger for å kunne bo trygt hjemme. 

Molde kommune inviterer til et åpent møte hvor det vil gis informasjon om Molde helse- og mestringsarena, og hvor interesserte kan komme for å gi innspill til hva dette stedet skal inneholde, og om det er bidrag som de, eller dem de representerer, kan samarbeide med Molde kommune om. 

– Vi har noen tanker om hva Molde helse- og mestringsarena kan bli, men vi er interesserte i å høre hva andre tenker kan være nyttig for dem, sier prosjektleder i Smart hjelpemiddelforvaltning, Hege Anmarkrud. 

Smart hjelpemiddelforvaltning er et Smart Molde-prosjekt som ble satt i gang i 2019 da hjelpemiddelforvaltningen i Molde kommune måtte finne nye lokaler på grunn av at Råkhaugen omsorgssenter skulle bygges ut. 

Her kan du lese mer om prosjektet Smart hjelpemiddelforvaltning 

– I Molde helse- og mestringsarena skal det bli mulig å se og prøve ulike produkter, og møte ulike tjenester rettet mot mestring, hjelpemidler og helse- og mestringsteknologi i de samme lokalene, sier koordinator for helse- og mestringsteknologi i Molde kommune, Hans Christian Lange. 

– Det vil i tillegg fungere som kurslokale for kompetanseheving og samhandling. Dette skal åpne opp for økt samarbeid på tvers av av ulike aktører som kommunens tjenester, NAV hjelpemiddelsentral, leverandører, akademia, og lag- og frivillige organisasjoner, fortsetter Anmarkrud. 

– Møtet er åpent for alle, og blir gjennomført to ganger slik at du kan velge om du vil komme på dagtid eller på kveldstid, avslutter Hege Anmarkrud. 

Tid: Onsdag 31. mai kl. 14.00-16.00 og 19.00-20.30 
Sted: InnbyggerLaben Innom, Storgt. 44 

Program: 

  • Velkommen ved Mette Holand, innovasjons- og endringsguide, og Hege Anmarkrud, ergoterapeut og prosjektleder Smart hjelpemiddelforvaltning 
  • Molde helse- og mestringsarena - forankring til prosjekt Smart Hjelpemiddelforvaltning ved Hege Anmarkrud 
  • Hva betyr Molde helse- og mestringsarena for sektor helse og omsorg? ved Tanja Thalèn, kommunalsjef helse og omsorg 
  • Hvilke muligheter gir Molde helse- og mestringsarena for helsetjenester? ved Tove Martinsen, enhetsleder helsetjenester 
  • Arbeidsflyt i nye lokaler for Hjelpemiddeltjenesten ved Daniel Klausen, fagkoordinator for hjelpemiddeltjenesten 
  • Visning av hjelpemidler og helse- og mestringsteknologi ved Hege Anmarkrud, prosjektleder Smart hjelpemiddelforvaltning 
  • Samarbeid mellom Molde helse- og mestringsarena og Høgskolen i Molde ved Palma Sigerseth, Høgskolen i Molde 
  • Frivillighetens rolle i Molde helse- og mestringsarena ved Guro Grønningsæter, frivilligkoordinator og vert for Molde helse- og mestringsarena 
  • Diskusjon/ dialog/ innspill; Hva er viktig for deg? Hva kan du eventuelt bidra med? ved Mette Holand og Hege Anmarkrud