Veiarbeid og stengte veier

Veiarbeid og stengte veier

Her finner du aktuelle vegmeldinger som gjelder for kommunale veger i Molde kommune.

Vegmeldinger for fylkesveger og riksveger finner du på Statens vegvesen sine nettsider.

Hvem eier vegen?

Meld ifra  

Veikrysset Moldelivegen-Fjellbruvegen

Krysset blir stengt torsdag 22/9 ca. klokka 10, og forhåpentligvis gjenåpnet fredag 7/10 klokka 15.
Fjellbruvegen nordover blir stengt for videre anleggsarbeider.

Vi legger nye vann og avløpsledninger i Fjellbruvegen, og anleggsarbeidene er godt i gang.

Nå skal vi gjennom krysset med Moldelivegen, og krysset må dessverre stenges helt for å få utført nødvendige arbeider og ivareta sikkerheten for myke trafikanter og arbeidere (i retning øst-vest). 

Det er mulig vi må utføre noe sprengningsarbeid.

Langmyrvegen

Fram til høsten 2022 er vegen periodevis stengt for gjennomkjøring i området fra Langmyrvegen 19B (Kiwi) og østover mot Langmyrvegen 51. 

Les mer og se kart her: Nytt vann- og avløpsanlegg i Langmyrvegen

Amtmannvegen

Fram til juli 2022 kan deler av Amtmannvegen være midlertidig stengt.

Les mer og se kart her: Amtmannvegen – vann- og avløpsledninger

Margareta Dahls gate og Reknesparken

Fram til sommeren 2023 vil Margareta Dahls gate 1-16 være stengt for gjennomkjøring. 

Les mer og se kart her: Margareta Dahls gate og Reknesparken - nye vann- og avløpsledninger