Hvem eier veien?

Hvem eier veien?

Den som eier veien, har ansvar for veien

Kommunen har ansvar for vedlikehold av kommunale veier. 
Vedlikeholdet består av:

  • brøyting og strøing
  • gatelys
  • kantklipping
  • hull og skader

Hvilke veier er kommunale?

Her finner du eieroversikt over veiene i Molde

Trykk på den aktuelle veien og du får opp informasjon om den.
Under vegsystemreferanse finner du forkortelser som forklarer hvem som eier veien.  

PV: Privat veg
KV: Kommunal veg
FV: Fylkesveg (Statens vegvesen)
RV: Riksveg (Statens vegvesen)
EV: Europaveg (Statens vegvesen)