Brøyting og strøing

Brøyting og strøing

Vinterberedskap

I vinterhalvåret har vi beredskapsvakt fra 15.oktober - 15.april.
Meld fra om feil og mangler på Meld inn feil.

Er det noe som haster kan vakttelefonen kontaktes 932 31 420

Slik brøyter og strør vi

For at vi skal kunne gjøre en god jobb er det viktig at du hjelper oss slik at brøytebilen kommer frem.

Kommunen har dessverre ikke kapasitet til å strø overalt hver gang det er glatt.

Brøyting og strøing

Kontakt

Molde kommune
Sentralbord
E-post
Telefon 71 11 10 00