Lage privat avkjørsel

Lage privat avkjørsel

Planlegger du å anlegge, endre eller utvide eksisterende avkjørsel må du søke om tillatelse til det.

Slik søker du

Søknad om avkjørsel eller dispensasjon fra veiloven

Krav til avkjørsler fra kommunale veier

  • Avkjørsel fra kommunal vei skal bygges slik at trafikksikkerheten til alle som ferdes langs veien blir ivaretatt.
  • Det må etableres muligheter på "egen" grunn for å snu slik at rygging ut på offentlig vei unngås.
  • Enhver tilpasning til offentlig vei, fortau m.v. skal i sin helhet gjøres på egen eiendom. Tilpasningen skal gjøres slik at veiens tekniske standard og funksjon opprettholdes.
  • Som en følge av dette stilles det derfor krav til både frisikt, svingradius og lengdeprofil på privat adkomstvei når det skal bygges nye avkjørsler.

Situasjonsplan

Du må legge ved en situasjonsplan i søknaden for eiendommen som viser:

  • bygninger
  • plassering av avkjørsel med tilknytning til offentlig vei
  • snumuligheter
  • eventuell biloppstillingsplass

Kontakt

Molde bydrift
E-post
Mobil 90 55 75 42

Telefontid mellom 12.00-15.00

Adresse

Besøk:
Molde bydrift
Plutovegen 7
6419 Molde

Post:
Molde bydrift
Rådhusplassen 1
6413 Molde