Lage privat avkjørsel

Planlegger du å anlegge, endre eller utvide eksisterende avkjørsel må du søke om tillatelse til det.

Krav til avkjørsler fra kommunale veier

  • Avkjørsel fra kommunal vei skal bygges slik at trafikksikkerheten til alle som ferdes langs veien blir ivaretatt.
  • Det må etableres muligheter på "egen" grunn for å snu slik at rygging ut på offentlig vei unngås.
  • Enhver tilpasning til offentlig vei, fortau m.v. skal i sin helhet gjøres på egen eiendom. Tilpasningen skal gjøres slik at veiens tekniske standard og funksjon opprettholdes.
  • Som en følge av dette stilles det derfor krav til både frisikt, svingradius og lengdeprofil på privat adkomstvei når det skal bygges nye avkjørsler.
  • Teknisk norm for kommunale gater og veger (PDF, 2 MB) må følges

Slik søker du

Du må legge ved en situasjonsplan i søknaden for eiendommen som viser:

  • bygninger
  • plassering av avkjørsel med tilknytning til offentlig vei
  • snumuligheter
  • eventuell biloppstillingsplass

Fyll ut søknadsskjemaet, legg ved situasjonsplan og send inn.

Søk om avkjørsel eller dispensasjon fra veiloven

Kontakt

Teknisk drift og forvaltning
E-post
Mobil 90 55 75 42

Telefontid mellom 12.00-15.00

Adresse

Besøk:
Teknisk drift og forvaltning
Plutovegen 7
6419 Molde

Post:
Teknisk drift og forvaltning
Rådhusplassen 1
6413 Molde