Grave i forurenset grunn

Forurenset grunn

Hvis man skal bygge eller grave, har man plikt til å vurdere om det kan være forurenset grunn i området, ut fra stedets historie og tidligere aktivitet i området. Hvis man antar eller mistenker at grunnen er forurenset, må man undersøke nærmere. Ansvaret ligger på tiltakshaveren, som kan være grunneier, entreprenør eller utbygger.

Plan for håndtering av forurensning

Dersom det viser seg at grunnen er forurenset, må tiltakshaveren lage en plan for hvordan forurensningen skal bli håndtert. Planen skal sendes til postmottak@molde.kommune.no og godkjennes av Molde kommune. I sin godkjenning stiller kommunen krav og setter betingelser som tiltakshaveren må følge.

Mer informasjon finner du på Miljødirektoratet sine sider.

Kart over områder med mistanke om forurensning

Miljødirektoratet har samlet informasjon fra kartlegging og registrering av forurensningssaker som myndighetene kjenner til. Denne informasjonen finner du på miljødirektoratet sine nettsider.