Våre vannverk

Våre vannverk

Molde kommune v/Molde vann og avløp KF har ansvar for å drifte fire store vannbehandlingsanlegg og fire mindre anlegg.

Drikkevannet skal være rent, klart og uten framtredende lukt, smak eller farge. Det skal ikke inneholde fysiske, kjemiske eller biologiske komponenter som kan medføre fare for helseskade i vanlig bruk.

Drikkevannskvalitet 

Våre vannverk

Molde by - Hindalsrøra vannbehandlingsanlegg

Anlegget leverer vann til Molde by. I tillegg ligger det en sjøledning over til Bolsøya.
Vannkildene (Moldevannet, Bergsvannet og Bårdsdalsvannet) til anlegget ligger nokså lavt over havet med tilsig fra fjell og myrområder.

På grunn at av vannet inn til vannbehandlingsanlegget er ”myrfarget”, må vannet gjennom en omfattende vannbehandling. Hindalsrøra vannbehandlingsanlegg er et såkalt ”fullrenseanlegg”. I tillegg til desinfisering med UV-bestråling blir ”myrfargen” i vannet tatt bort.

Eidsvåg - Solbjøra vannbehandlingsanlegg

Anlegget leverer vann til Eidsvåg og Raudsand
Vannkilde til anlegget, Mørkvatnet, ligger nokså lavt over havet med tilsig fra fjell og myrområder.

På grunn at av vannet inn til vannbehandlingsanlegget er ”myrfarget”, må vannet gjennom en omfattende vannbehandling. Solbjøra vannbehandlingsanlegg er et såkalt ”fullrenseanlegg”. I tillegg til desinfisering med UV-bestråling blir ”myrfargen” i vannet tatt bort.

Hjelset, Kleive og Skåla - Fannefjord vannbehandlingsanlegg

Vannbehandlingsanlegget forsyner området fra Hjelset - Kleive - Skåla og Sekken. Vannet som går inn til vannbehandlingsanlegget blir tatt ut fra Kloppavatnet, som er et fjellvann.

Fannefjord vannbehandlingsanlegg har en behandlingsprosess som består av desinfisering ved hjelp av UV-bestråling. UV-bestrålingen gjør at eventuelle bakterier, virus og parasitter som er i vannet blir drept.

Midsund - Midsund vannbehandlingsanlegg

Vannbehandlingsanlegget forsyner området fra Bjørnerem - Midsund - Magerøya. Vannet som går inn til vannbehandlingsanlegget blir tatt ut fra Midsundvatnet, som er et fjellvann.

Midsund vannbehandlingsanlegg har en behandlingsprosess som består av desinfisering ved hjelp av UV-bestråling. UV-bestrålingen gjør at eventuelle bakterier, virus og parasitter som er i vannet blir drept.

Mindre vannbehandlingsanlegg

I tillegg til vannbehandlingsanleggene over drifter kommunen v/Molde vann og avløp KF følgende vannbehandlingsanlegg:

  • Eikesdal
  • Eresfjord
  • Meisal
  • Talset

Kontakt

Vegard Øverås Lied
avdelingsleder vann
E-post
Mobil 90 19 36 72
Vakttelefon vann
Mobil 93 23 14 31

Adresse

Besøksadresse:
Molde vann og avløp KF
Plutovegen 7
6419 Molde

Postadresse:
Molde vann og avløp KF
Rådhusplassen 1
6413 Molde

Organisasjonsnummer:
990 695 997