Drikkevannskvalitet

Drikkevannet i Molde har god kvalitet og er trygt å drikke, med mindre vi melder noe annet. Vannet tilfredsstiller de strenge kravene i drikkevannsforskriften.

Kvalitet på drikkevannet

Vi tar jevnlig prøver på flere prøvesteder ved vannverkene våre. Klikk i kartet for å se prøveresultatene.

 

Script kart

Kokevarsel for endring i drikkevannskvaliteten

Vi sender alltid ut varsel til de som blir berørt av en kokeanbefaling. Vi varsler også når kokeanbefalingen er opphevet. 

Les mer om hva du bør gjøre hvis du har mottatt varsel om koking av drikkevannet.

Les mer om telefonvarsling.

Hardhet i drikkevannet

Hardheten fra de kommunale vannbehandlingsanleggene i Molde kommune karakteriseres som "bløtt vann". Hardhet er et mål for vannets innhold av salter, i første rekke kalsium- og magnesiumsalter. Det kommunale drikkevannet i Molde kommune tilsvarer ca. 2 °dH (tyske hardhetsgradet).

Kommunen har to grunnvannsverk som ikke faller inn under denne kategorien. Dette gjelder:

  • Eikesdal
  • Eresfjord

Innstilling på oppvaskmaskin

I forbindelse med installasjon av en del vaske- og oppvaskmaskiner, og en del andre kjøkkenmaskiner, anbefales det å kontakte kommunen for å få verdier for hardhet, ofte oppgitt i °dH tyske hardhetsgrader. I Molde tilsvarer hardheten ca. 2 °dH.

Lov og forskrift

Forskrift om vannforsyning og drikkevann (drikkevannsforskriften)