Kriseledelsen

Kriseledelsen

Når det oppstår en krisesituasjon skal kommunen være i stand til raskt å iverksette nødvendige tiltak for å beskytte befolkningen, og raskest mulig bringe kommunen tilbake til normalsituasjonen.

Kriseledelsen i Molde kommune ledes av ordfører. Rådmannen har det operative ansvaret for mannskap og tjenester. Kriseledelsen består av:

 • Ordfører
 • Rådmann
 • Varaordfører
 • Beredskapsleder
 • Kommunalsjefer
 • Kommuneoverlege
 • Kommunikasjonssjef
 • Brannsjef
 • Politistasjonsjef
 • Personal- og organisasjonssjef
 • Leder Molde vann og avløp
 • Enhetsleder Molde bydrift
 • Kommuneadvokat
   

Kontaktinformasjon

Jørgen Nordheim
Berdeskapsleder
E-post
Mobil 951 11 823