Kriseledelsen

Når det oppstår en krisesituasjon skal kommunen være i stand til raskt å iverksette nødvendige tiltak for å beskytte befolkningen, og raskest mulig bringe kommunen tilbake til normalsituasjonen.

Kriseledelsen i Molde kommune ledes av kommunedirektør, som har det operative ansvaret for mannskap og tjenester.

Medlemmer av kriseledelsen

 • ordfører
 • varaordfører
 • kommunedirektør
 • assisterende kommunedirektør
 • beredskapsleder
 • kommunikasjonssjef
 • kommunalsjefer
 • brannsjef
 • politistasjonssjef
 • daglig leder ROR-IKT
 • kommuneoverlege
 • leder sivilforsvaret Møre og Romsdal

Kontakt

Torill Berg
beredskapsleder
E-post
Mobil 90 76 57 20