Kriseledelsen

Kriseledelsen

Når det oppstår en krisesituasjon skal kommunen være i stand til raskt å iverksette nødvendige tiltak for å beskytte befolkningen, og raskest mulig bringe kommunen tilbake til normalsituasjonen.

Kriseledelsen i Molde kommune ledes av ordfører. Kommunedirektør har det operative ansvaret for mannskap og tjenester. Kriseledelsen består av:

 • Ordfører
 • Varaordfører
 • Kommunedirektør
 • Assisterende kommunedirektør
 • Beredskapsleder
 • Kommunikasjonssjef
 • Kommunalsjefer
 • Brannsjef
 • Politistasjonssjef
 • Daglig leder ROR-IKT
 • Kommuneoverlege

Kontakt

Torill Berg
beredskapsleder
E-post