Kommunedirektør

Kommunedirektøren er øverste leder for kommunens administrasjon. 

Kommunedirektør er bindeleddet mellom administrasjonen og politiske organer, og har rollen som den sentrale premissleverandøren til politikerne.  Kommunedirektøren har også ansvaret for at politiske vedtak blir iverksatt. Funksjonen ivaretas av kommunedirektør og assisterende kommunedirektør.

Molde kommunes administrasjon er organisert i to stabsområder og tre sektorer. 

Gå til klikkbart organisasjonskart

Kommunedirektøren har følgende støttefunksjoner: 

Organisasjonskart med kommunedirektørens staber og tre seksjoner.

Kontakt

Marianne Stokkereit Aasen
kommunedirektør
E-post
Mobil 98 22 89 02
Hege-Beate Skjølberg
assisterende kommunedirektør
E-post
Mobil 47 30 47 90