Organisasjonskart Molde kommune

Kommunedirektøren er Molde kommunes øverste administrative leder.  Administrasjonen er organisert i tre sektorer og to stabsområder. 
Toppledergruppen består av kommunedirektør, assisterende kommunedirektør, økonomisjef og de tre kommunalsjefene. 

Bruk rullefelt (scrollbar) under figur for å se hele innholdet.