Organisasjonskart

Organisasjonskart

Rådmannsteam

Rådmann Arne Sverre Dahl
Kommunalsjef plan og utvikling Eirik Heggemsnes
Kommunalsjef drift Ann-Mari Abelvik

                  Kommuneadvokat      
           Geir Kristoffersen 

Kommunikasjon
Hilde Johansen

Staber

Driftsavdelingen

Ann-Mari Abelvik

Plan- og
utviklingsavdelingen

Eirik Heggemsnes

Økonomiavdelingen

Kurt Magne Thrana

Personal- og organisasjonsavdelingen

Mette Jane Holand

 

   Enheter 

Pleie- og omsorgsenheter

 Skoler

Barnehager

Andre tjenester

Bergmo omsorgssenter

Hilde Oppigård

Bekkevoll ungdomsskole

Sissel Nerland

Hatlelia barnehage

Bjarnhild Ulriksborg

Barneverntjenesten for Molde, Aukra, Midsund og Eide

Yngve Brakstad Cappelen

Glomstua omsorgssenter

Corinna Stene

Bergmo ungdomsskole

Frank O. Sæther

Hauglegda barnehage

Øvre Bergmo barnehage

Erling Thoresen-Vestre

Brann- og redningstjenesten

Alf Magne Smørholm

Kirkebakken omsorgssenter

Siri Haukaas

Bolsøya skole

Rut Synnøve Vasdal

Hjelset barnehage

Liv Irene Vestvold

Byggesak og geodata

Aleksander Aasen Knudsen

Kleive og Skåla omsorgssenter

Tanja Thalén

Kleive oppvekstsenter

Elin Malmedal

Kvam barnehage
St. Sunniva barnehage

Mari L. Johannessen

Helsetjenesten

Henning Fosse

Råkhaugen omsorgssenter

Kristin Eidem

Kvam skole

Vigdis Nordgård

Barnas Hus

Inger Marie Dyrseth

Molde kulturskole

Ingvild Aas

 

 

 

 

 

 

 

Kviltorp skole

Cecilie Sandanger

Lillekollen barnehage

Ellen Lyngvær Hjelset

Kulturtjenesten

Janny Meese

Vågsetra barne- og ungdomsskole

Rannveig Jenset

 

Flyktningtjenesten

Morten Myking

Langmyra skole

Margaret Sivertsen Mørk

 

Tiltak funksjonshemmede

Bente Hegdal

Nordbyen skole

Marit Gunnarson

NAV Molde

Anne Jorunn Vågen

Sekken oppvekstsenter

Kristen Bjøring

Molde bydrift 

Stine Breivik

Sellanrå skole

Kjell Petter Stene

Molde voksenopplæringssenter

Borghild Drejer

Skjevik barne- og ungdomsskole

Inger Lise Eidhammer

Ressurstjenesten

Ann Sissel Nedberg Misund