Organisasjonskart

Organisasjonskart

  Kartet er klikkbart

KommunedirektørØkonomiavdelingenPersonal- og organisasjonsavdelingenAdministrasjonsavdelingenAnalyse- og utviklingsavdelingenSektor for oppvekst, kultur og velferdSektor for helse og omsorgSektor for teknisk, plan, næring og miljø