Spørsmål om koronaviruset?

Pressekontakt

Pressekontakt

Det øverste informasjonsansvaret i Molde kommune ligger hos ordfører og kommunedirektør. Politiske kommentarer og vurderinger gis av politisk nivå, mens kommunedirektøren uttaler seg i overordnede, administrative saker. Med kommunedirektør menes her kommunedirektørteamet (kommunedirektør og kommunalsjefer).

Journalister må gjerne ta direkte kontakt med ledere og andre ansatte i Molde kommune. Kommunikasjon og service hjelper deg å formidle kontakt ved behov.

Molde kommunes kommunikasjonsstrategi 2015 - 2022 (PDF, 2 MB)

Kontaktinformasjon

Hilde Johansen
kommunikasjonssjef
E-post
Mobil 952 04 990
Renate Bævre Gilde
digital kommunikasjonsrådgiver
E-post
Mobil 473 18 653