Kommunevåpen

Kommunevåpen

Kommunevåpen, Molde kommune - Klikk for stort bilde

Historien til byvåpenet

Den vannsprutende hvalen i kommunens byvåpen symboliserer jag av sild inn i fjordene.

Da Molde fikk byprivilegium i 1742 hadde silda i noen år berget folk i Romsdal fra hungersnød. Silda ble drevet inn i fjordene av hvalen, trodde alle. Før hadde hvalen holdt seg 10-12 mil fra land. Molde byvåpen ble tegnet og tatt i bruk i 1742, og ble et symbol for lykke og framgang for hele fogderiet.

Ny kommune

Da Midsund, Molde og Nesset dannet ny kommune fra 1. januar 2020 ble Molde opprinnelige byvåpen valgt til kommunevåpen. Motivet formidler en historie som er relevant også for den nye kommunen. Nærheten til havet og ressursene i havet er, og vil alltid være, viktig for oss.

Regler for bruk

  • Logoen, som består av kommunevåpenet og navnet Molde kommune, skal som hovedregel bare bli brukt av avdelinger, enheter, og kommunale og interkommunale foretak i Molde kommune. Det kan bli brukt alene, i kombinasjon med kommunens grafiske elementer, eller sammen med andre kommunevåpen og øvrige logoer der det er relevant.
  • Andre institusjoner eller virksomheter som ønsker å bruke kommunevåpenet, må innhente tillatelse fra kommunen før bruk. kommunevåpenet skal aldri benyttes i markedsføringen av bestemte varer og tjenester, men det kan gis dispensasjon i særskilte tilfeller (for eksempel suvenirer, merker og medaljer). Det er en forutsetning at hele kommunevåpenet blir gjengitt i korrekt form og i henhold til reglene i kommunens grafiske profil.
  • Misbruk av kommunevåpenet er forbudt, og kan medføre anmeldelse. Bruk av kommunevåpenet på digitale og trykte flater som ikke er godkjent av kommunen og/eller som kan bidra til å mislede publikum, er å betrakte som misbruk.
  • Kommunedirektøren har fullmakt til å håndheve reglene og avgjøre søknader om dispensasjon.

Last ned