Landbruk

Utbrot av saueskabbmidd

Det er risiko for alvorleg, smittsam dyresjukdom for småfe. Alle småfehaldarar må ha gode rutiner for smittvern og avgrense livdyrkontakten til få dyrehald. Dette gjeld for både sau og geit.

 

Les meir om utbrot av saueskabbmidd i Midt-Norge.