Jakt og vilt

Jakt og vilt

Rett til å jakte

Retten til å jakte tilhører i utgangspunktet grunneieren. Fellingstillatelse for elg, hjort, rådyr og villrein tildeles godkjente vald (det geografiske området som jakten skal foregå i) uten årlig søknad. For småvilt kreves ikke fellingstillatelse.

Dåhjort kan jaktes i hele landet uavhengig av minsteareal, kvote eller godkjent vald.

Grunneieren kan utarbeide en flerårig, maksimalt femårig, bestandsplan for et vald eller et bestandsområde som er godkjent for jakt på elg og/eller hjort, og som disponerer et areal på minimum 20 ganger minstearealet. Kommunen skal godkjenne planen og gir i så fall en samlet fellingstillatelse for hele planperioden.

Søke om fellingstillatelse på elg, hjort og rådyr

I hjorteviltregisteret finner du informasjon knyttet til sett hjortedyr, jakt og felling

Nils Bjørn Venås representerer viltforvaltninga i kommunen
 

Kontakt

Nils Bjørn Venås
rådgiver
E-post
Mobil 932 31 457

Kart