Jakt og vilt

Jakt og vilt

Rett til å jakte

Retten til å jakte tilhører i utgangspunktet grunneieren. Fellingstillatelse for elg, hjort, rådyr og villrein tildeles godkjente vald (det geografiske området som jakten skal foregå i) uten årlig søknad. For småvilt kreves ikke fellingstillatelse.

Dåhjort kan jaktes i hele landet uavhengig av minsteareal, kvote eller godkjent vald.

Grunneieren kan utarbeide en flerårig, maksimalt femårig, bestandsplan for et vald eller et bestandsområde som er godkjent for jakt på elg og/eller hjort, og som disponerer et areal på minimum 20 ganger minstearealet. Kommunen skal godkjenne planen og gir i så fall en samlet fellingstillatelse for hele planperioden.

Statistikk - sette og felte hjortedyr

Finn informasjon om sett hjortedyr, jakt og felling i hjorteviltregisteret

Viltforvaltning – statistikk 2013-2022, Molde kommune (PDF, 415 kB)

Kontakt

Nils Bjørn Venås
fagleder landbruk
E-post
Mobil 93 23 14 57

Kart