Småtiltakspotten, Gassror IKS

Småtiltakspotten, Gassror IKS

Gassror IKS setter av 3 millioner kroner til aktivitet og utviklingstiltak for lag, foreninger og organisasjoner.

Første av tre søknadsrunder har søknadsfrist 1. februar kl. 12.00.

Denne årlige potten til mindre tiltak er tiltenkt lag, foreninger og lignende. Det vil bli vektlagt egeninnsats som dugnad og andre bidragsytere.

Småtiltak

Med «mindre tiltak» menes tiltak der det kan søkes om støtte på inntil 50.000 kroner - der støttebeløpet kan utgjøre maksimalt 50 prosent av totalt budsjett.

For prosjekter på inntil 3 år kan søkes om støtte på inntil 150.000 kroner - der støttebeløpet kan utgjøre maksimalt 50 prosent av totalt budsjett.

Målgruppen for Småtiltakspotten er lag, foreninger og organisasjoner i molderegionen (Aukra, Hustadvika, Molde, Rauma og Vestnes). Det gis ikke støtte til bedrifter eller privatpersoner, ei heller til ordinær drift av lag og foreninger.

Tre søknadsfrister

I 2023 er det tre søknadsfrister:

  • 1. februar (innen kl. 12.00) - behandles innen utgangen av februar.
  • 1. april (innen kl. 12.00) - behandles innen utgangen av april.
  • 1. september (innen kl. 12.00) - behandles innen utgangen av september.

Les mer, og søk på nettsidene til Gassror IKS

 

Kontakt for mer informasjon:

Arnt Sommerlund
daglig leder GassROR IKS

post@gassror.no eller 90 08 83 00