Småtiltakspotten, Gassror IKS

Småtiltakspotten, Gassror IKS

Gassror IKS setter årlig av en pott til lag, foreninger og lignende. For å få støtte legges det vekt på egeninnsats som dugnad og andre bidragsytere.

Lag og foreninger kan søke om støtte på inntil 50.000 kroner - der støttebeløpet kan utgjøre maksimalt 50 prosent av totalt budsjett.

For prosjekter på inntil 3 år kan det søkes om støtte på inntil 150.000 kroner. 

Målgruppen for småtiltakspotten er lag, foreninger og organisasjoner i molderegionen (Aukra, Hustadvika, Molde, Rauma og Vestnes). Det gis ikke støtte til bedrifter eller privatpersoner, eller til ordinær drift av lag og foreninger.

Les mer, og søk på nettsidene til Gassror IKS