Miljøfondet for Eikesdal og Eresfjord

Miljøfondet for Eikesdal og Eresfjord

Miljøfondet skal hjelpe til med finansiering av gode tiltak som kan fremme miljøfaktorer som gir bedre livskvalitet for innbyggerne i Eikesdal og Eresfjord.

Bakgrunn

Miljøfondet for Eikesdal og Eresfjord ble opprettet i 1998. Bakgrunnen for opprettelse av miljøfondet er erstatning fra Stortinget for manglende vannslipp i Mardalsfossen. Fondskapitalen er kr. 6 000 000. Det er vedtatt egne vedtekter for Miljøfondet.

Hvem kan søke?

I utgangspunktet kan alle lag og foreninger søke om tilskudd fra Miljøfondet.
Se vedtekter for Miljøføndet i Eikesdal og Eresfjord. (PDF, 0 B)

Krav til søker

Det settes som krav til søker at aktiviteten, tilretteleggingstiltaket eller annet som det søkes tilskudd til, skjer i Eresfjord eller i Eikesdal. 

Søknadsfrist

Frist for å søke om tilskudd fra miljøfondet er 10. mai.

Slik søker du

 Søknadsskjema Miljøfondet for Eikesdal og Eresfjord

I søknadsskjemaet beskriver du tiltaket og gir kort informasjon om kostnader og finansiering.

Ved beregning av kostnadsoverslag i en søknad legges følgende satser til grunn;

  • kr. 250 pr. time i dugnadsarbeid
  • kr. 600 pr. time ved bruk av traktor/gravemaskin

Hva skjer videre?

Fondstyret har ett tildelingsmøte hvert år, som regel før 15. juni. Etter dette møtet vil du få et skriftlig svar på søknaden din. Før tilskudd fra Miljøfondet utbetales må utgifter og eventuelt dugnadsinnsats dokumenteres. Skjema for dokumentasjon av dugnadsinnsats finner du her (PDF, 0 B)

Klage

Får du avslag på søknaden kan du klage. Klagefristen er tre uker fra du mottar svar. Klagen sendes til Molde kommune. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener at vedtaket bør endres. Legg ved eventuell dokumentasjon på nye opplysninger. Ta kontakt med oss hvis du trenger hjelp til å skrive klagen.

Kontakt

Hogne Frydenlund
rådgiver planlegging
E-post
Mobil 48 27 96 77