Kontantkassa

Kontantkassa er en støtteordning der trenere og ledere på en enkel måte kan søke om penger til enkeltpersoner slik at alle barn og unge mellom 6-18 år skal få delta i organiserte fritidsaktiviteter. 

Målgruppe

Barn og unge i alderen 6 år - 18 år som ikke har mulighet til å delta i fritidsaktiviteter av økonomiske årsaker. 

Hvem kan søke?

Det er laget/foreningen (idrettslaget, korpset, koret, kulturskolen, lokallaget etc.) som kan sende søknaden til kommunen, etter vurdering av behov for søknad. Ressurspersoner som arbeider i kommunen, eksempelvis helsesøster, miljøterapeuter, barnevernstjenesten m.m. kan også søke. Barnet eller familien kan ikke søke selv. 

Hva kan du søke støtte til?

Støtten kan for eksempel brukes til å betale kontingenter/egenandeler, aktiviteter, utstyr, deltakelse og lommepenger i turneringer, konkurranser og turer.

Hvor mye støtte kan du få?

Inntil kroner 2400,- i tilskudd per person per år. Det betyr at man kan søke flere ganger gjennom året for hver person.

Krav til søker

Den som søker har ansvar for å følge opp at barnet/ungdommen deltar i aktiviteten det er søkt støtte til, og vi ønsker at det er to personer tilknyttet barnet/ungdommen som går god for søknaden. Med dette menes det at den som søker skal hjelpe barnet til å huske på/komme seg til aktiviteten i starten, ikke at den voksne må følge barnet på alle aktivitetene. Oppfølgingen kan også innebære å sjekke at kontingenten er betalt eller lignende. Det er den som søker som må vurdere om familien er i en slik situasjon at et bidrag fra kontantkassa vil være avgjørende for om barnet kan delta på en aktivitet eller ikke. Foresatte og andre familiemedlemmer kan ikke stå som søker/kontaktperson i søknaden. (Kontantkassa er ikke ment å være et håndslag til lag- og foreninger som har trøbbel med å inndrive kontingenter.) Det er barnets/familiens situasjon som er avgjørende.

Krav til søknaden

Søknadsskjema må benyttes. Vær nøye med å fylle ut hele søknadsskjemaet, og husk å legge ved eventuelle fakturaer, kvitteringer eller lignende. Det kan søkes om midler på forhånd og da kan evt. faktura, kvitteringer og lignende ettersendes.  

Søknadskjema

Søk om støtte fra kontantkassa (digitalt skjema)

Søknadsfrist

Søknader behandles fortløpende (ingen søknadsfrist) og midler fordeles inntil kassa er tom. 

Kontakt

Ragnhild Kathrine Moltubakk
saksbehandler
E-post
Mobil 47 62 59 79