Leie av torget og torgplass

Du kan søke om å leie hele eller deler av torget til ulike arrangementer og aktiviteter.

Hvem må søke?

Skal du ha et arrangement eller en aktivitet og ønsker å leie torgplass, hele eller deler av torget, må du sende inn en søknad.

Hvilke deler kan jeg leie?

Skal du leie torgplass er det satt av sju plasser til dette på torgets øvre del, markert med plass 1-7
(se oversiktsbilde).

Torgets nedre del er tiltenkt ikke-kommersiell aktivitet.

Hva koster det?

Leiesatser for næringsdrivende på torget

Leiesatser for næringsdrivende på torget
Beskrivelse Pris
Dagleie per torgplass 220 kr
Månedsleie per torgplass 2 720 kr
Årsleie per torgplass 9 250 kr
Dagleie av hele torget 10 890 kr

Veldedige organisasjoner, frivillige lag og foreninger og politiske partier leier torgarealer vederlagsfritt. Disse må også søke.

Hvordan søker jeg?

Leie av torgplass

Her kan du søke om å leie torgplass

Leie av hele/deler av torget

Søknad må sendes inn senest 1 uke før.
Her kan du søke om leie hele/deler av torget

Vedlegg til søknaden

  • Skal du selge noe må du legge ved skjema: opplysninger om skatt og avgift
  • Marker i oversiktsbildet av torget hvilke deler du ønsker å leie. Tegn inn gjerder om dere ønsker å sperre av områder.

Reglement

Her kan du lese hele reglementet for leie av torget 
Vedtektene i pdf (PDF, 637 kB)

Oversiktsbilde av torget

Utskriftsvennlig oversiktsbilde av torget (JPG, 4 MB)
Tilbake til toppen

 

Oversiktsbilde av torget.

    
 

 

 

Kontakt

Torgplass
E-post