Bevilling for åpent og lukket arrangement

Bevilling for åpent og lukket arrangement

Du må søke om skjenkebevilling hvis:

 • du leier lokaler, tar betalt for alkohol eller hvis lokalet kun har serveringsbevilling
 • du skal servere alkohol i et lukket selskap som for eksempel bryllup, jubileum eller interne arrangementer i firmaer
 • du skal ha et arrangement som er åpent for publikum, i lokaler uten skjenkebevilling eller utendørs på et avgrenset område

Hvilke krav må du oppfylle?

 • Bevillingssøker må være fylt 20 år.
 • Skjenkeansvarlig må være fylt 20 år.
 • Bevillingssøker kan være en fysisk person eller foretak.
 • Det må oppgis en styrer og stedfortreder for bevillingen. Styrer og stedfortreder må ha fylt 20 år.

Hva koster det?

Gebyr for skjenke- og salgsbevilling for en enkelt anledning

Gebyr for skjenke- og salgsbevilling for en enkelt anledning
Antall personer Gebyr kr:
Under 100 500,- per døgn
Mellom 100 - 500 750,- per døgn
Over 500 1000,- per døgn

Gebyr for salgsbevilling – for en enkelt anledning

Gebyr for salgsbevilling – for en enkelt anledning
Antall dager Gebyr kr:
1 dag 500,-
2 dager 750,-
Utover 2 dager (inntil 14 dager) 750,-

Du må betale gebyret selv om søknaden ikke innvilges. 

Søknadsfrister

 • 1 uke for ambulerende bevilling
 • 1 uke for flytting av bevilling for en enkeltanledning (gjelder alminnelige bevillinger)
 • 4 uker for en enkeltanledning
 • 8 uker for festivaler, konserter (ute) og russearrangement

Søknader som kommer inn etter fristen kan ikke påberegnes å bli behandlet.

Hvordan søke?

Søknadsskjema bevilling enkeltanledning

Du bruker samme søknadsskjema både til åpent og lukket arrangement.

Kontakt

Bevillingsmyndighet
E-post
Telefon 47 75 47 27

Ingeborg Andersen