Flyktningene trenger frivillige

Flyktningene trenger frivillige

Molde kommune har tatt imot over 300 flyktninger i 2022, og det kommer flere enn dette i 2023.  Det er stort behov for hjelp fra frivillige.

Har du bolig tilgjengelig for utleie til flyktninger? Les mer og ta kontakt via dette skjemaet. 

Vil du være frivillig?

Det er stort behov for frivillige. Det kan være til konkrete oppgaver som flyttehjelp, til øvelseskjøring eller leksehjelp - eller andre oppgaver som for eksempel å være flyktningkontakt.

Ønsker du å bidra? Ta kontakt med en av hjelpeorganisasjonene:

Kontakt

Morten Myking
enhetsleder
E-post
Mobil 91 75 74 80
Tove Lid
avdelingsleder, Kvalifisering og integrering
E-post
Mobil 90 80 73 07