Har du bolig til utleie for flyktninger?

Har du bolig til utleie for flyktninger?

Molde kommune trenger flere utleieboliger til flyktninger.

Prosessen med å ta imot flyktninger og bosette dem i kommunen er kommunens ansvar. Det er behov for å bosette både i private og kommunale boliger.

Har du en utleiebolig? Ta kontakt via skjemaet under. Dette er ingen kontrakt. Dersom det blir aktuelt å leie, vil vi ta kontakt med deg.