Planstrategi 2021 - 2024

Planstrategi 2021 - 2024

Hvert fjerde år, innen ett år etter at et nytt kommunestyre er valgt, skal kommunen utarbeide en planstrategi.

Det innebærer å gjennomgå alle sentrale planer som er gjeldende, og vurdere hvilke nye plan- og utredningsbehov kommunen har, sett i lys av ny politikk og utfordringer vi står overfor som kommune og bysamfunn.

Planstrategien skal gi oversikt over:

  • hvilke planer som finnes og vurdering av disse
  • hvilke planer som bør revideres
  • hvilke planer som bør gå ut
  • hvilke nye planer som bør utarbeides

Planstrategien er ikke en plan. Mål og utviklingsstrategier blir ikke vedtatt i planstrategien, men i kommuneplanens samfunnsdel.

Planene som er omtalt i planstrategien er sentrale planer vedtatt av kommunestyret. Interne planer er ikke en del av planstrategien.

Ny planstrategi for nye Molde kommune

Kommunal planstrategi 2021-2024 for Molde kommune har vært til høring i perioden 1. mars til 14. april. Nå går administrasjonen gjennom og vurderer alle innspill som har kommet i høringsperioden. Det er forventet at ny planstrategi blir vedtatt av kommunestyret i juni.

Se tidslinje for arbeidet.

Planstrategi 2021-2024 for Molde kommune - Høyringsdokument (PDF, 929 kB)

Kontakt

Carina Stokke
E-post
Mobil 482 62 671