Kommuneplanens arealdel

Arealdelene i tidligere Midsund, Molde og Nesset kommuner gjelder fram til nye Molde kommune vedtar en ny, felles arealdel.

Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en arealdel. Arealdelen inneholder kart og bestemmelser for fremtidig arealbruk som er juridisk bindende. 

Denne siden handler om arealdelen. Kommuneplanen består også av en samfunnsdel.

Gjeldende arealplaner

Kommuneplaner

Kommuneplaner
Tittel Gjeldende fra
Kommuneplanens arealdel Molde, del 1, 2015-2025 (Aukra grense til Strande) 2016
Kommuneplanens arealdel Molde 2008-2020 2009
Kommuneplanens arealdel - Midsund 1997
Kommuneplanens arealdel - Nesset 2012

 

Kommunedelplaner

Kommunedelplaner
Tittel Gjeldende fra
Kommunedelplan for Bolsøya 2012-2022 2013
Kommunedelplan Hjelset 2016-2026 2016
FV. 64, Åfarnes-Sølsnes (Langfjordtunnelen 2012
Hovednett for gående og syklende, tidligere Molde kommune 2013

 

Interkommunale planer

Interkommunale planer
Tittel Gjeldende fra
Interkommunal plan for Romsdalsfjorden 2017
Kommunedelplan for Møreaksen 2013