Bekymret for rusmiddelbruket til en som står deg nær?

Bekymret for rusmiddelbruket til en som står deg nær?

Dersom du er pårørende og er alvorlig bekymret for en rusmiddelavhengig eller en gravid rusavhengig, kan du be kommunen om å vurdere å fremme en sak for fylkesnemnda om tilbakehold i institusjon i inntil 3 måneder.

Hvem kan melde inn bekymring

Pårørende kan melde inn bekymring som gjelder personer som har omfattende og vedvarende rusmiddelproblemer.

Er du helsepersonell har du plikt til å informere den kommunale helse- og omsorgstjenesten, hvis det er grunn til å tro at en gravid kvinne misbruker rusmidler på en slik måte at det er sannsynlig at barnet vil bli født med skade.

Hvordan melder jeg inn en bekymring

Du kan sende en skriftlig bekymring til Psykisk helse og rustjenester

Hva skjer etter at jeg har meldt inn en bekymring

Når du har meldt inn en bekymring har vi plikt til å utrede saken, vurdere alvorlighetsgraden og om det eventuelt er grunnlag for å fremme sak til fylkesnemnda om tvang.

I utredningen pleier kommunen vanligvis å kontakte personen bekymringen gjelder, i tillegg til å innhente informasjon fra relevante parter. Dette må personen samtykke til. Målet vårt er å få til et samarbeid med den som ruser seg om frivillig hjelp, men i noen situasjoner kan det likevel være nødvendig med bruk av tvangstiltak. 

Som pårørende har du krav på en skriftlig tilbakemelding når saken er ferdig utredet. Helsepersonell vil kun bli orientert dersom den gravide samtykker til at informasjonen blir delt.

Støtte til et rusfritt svangerskap

Slik kan du få hjelp og støtte til å fullføre et rusfritt svangerskap

Lover og forskrifter

Lov om helse- og omsorgstjenester §10-1
Helse- og omsorgstjenesteloven § 10-3
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester §10-2