Støttekontakt

Støttekontakt

Støttekontakt er et tilbud til personer i alle aldre som har behov for sosialt samvær eller støtte for å delta på aktiviteter utenfor hjemmet.

Hva får du?

​​​​​​En støttekontakt er en som kan komme på besøk hjem til deg, bli med på kafé, kino, trening eller andre sosiale aktiviteter. Hva dere gjør er opp til deg. Det stilles ikke krav om at en støttekontakt skal ha spesiell faglig kompetanse innen helse og omsorg.

Hvem kan få tilbudet?

Du må være sosialt isolert, ha vansker med komme i kontakt med andre, eller trenge ledsager for å komme deg ut. 

Standard for tjenesten

  • Det tildeles som hovedregel 2 - 6 timer pr. uke
  • Du kan disponere timene fritt innenfor hver måned, men bare unntaksvis overføres til neste måned
  • Behov som klart faller inn under andre tjenester skal ikke støttekontakten dekke
  • Nære familiemedlemmer skal ikke være støttekontakt
  • Bilgodtgjørelse kan gis hvis det er nødvendig for at du skal kunne bruke tjenesten
  • Det gis vedtak for inntil to år om gangen. Det må da søkes på nytt

Hva koster det?

Tjenesten er gratis, men utgifter til aktiviteter dekker du selv.

Du kan ha rett på ledsagerbevis, som gjør at støttekontakten din kan få gratis eller billigere inngang mange steder.

 

Søknadsskjema

 

Alternative måter å søke på

Du kan skrive ut utskriftsvennlig skjema(PDF, 106 kB)

​For deg som har støttekontakt

Har du spørsmål som gjelder støttekontaktordningen kan du ta kontakt med oss på Bo -og habiliteringstjenester. 

Trenger du timeliste finner du det her:
Timeliste for deg som er støttekontakt (DOC, 53 kB) (DOC, 74 kB)

Vil du jobbe som støttekontakt?

Som støttekontakt får du lønn av kommunen for å hjelpe et annet menneske til å få et mer sosialt liv og en aktiv fritid. Les mer om hvordan du kan bli støttekontakt

Kontakt

Stina Heggem Kortgård
vernepleier
E-post
Mobil 95 46 90 11
Hilde Torsetnes
førstekonsulent
E-post
Mobil 95 46 90 11

Adresse

Molde kommune
Rådhusplassen 1
6413 Molde