Bli støttekontakt

Som støttekontakt får du lønn av kommunen for å hjelpe et annet menneske til å få et mer sosialt liv og en aktiv fritid.

Hva gjør en støttekontakt?

​​​​​​En støttekontakt besøker ofte personer som ikke kommer seg ut på egenhånd eller hjelper de med å mestre forskjellige fritidsaktiviteter. Hva dere gjør er opp til den som trenger hjelp eller besøk. En overordnet oppgave er å hjelpe dem som har behov for assistanse til å få en meningsfull fritid.

Du må søke om å bli støttekontakt.

Som støttekontakt må du

  • være over 18 år
  • være interessert i å arbeide med mennesker
  • være stabil og pålitelig
  • ha evne til samarbeid
  • kunne sette grenser

Standard for tjenesten

  • Nære familiemedlemmer skal ikke være støttekontakt
  • Det stilles ikke krav om at en støttekontakt skal inneha spesiell faglig kompetanse innen helse og omsorg
  • Det tildeles som hovedregel 2 - 6 timer pr. uke
  • Bilgodtgjørelse kan etter konkret vurdering gis der dette anses nødvendig for at søker skal kunne nyttiggjøre seg tjenesten

Slik søker du

Søknadsskjema for å bli støttekontakt

For deg som er støttekontakt

Har du spørsmål som gjelder støttekontaktordningen kan du ta kontakt med oss på Bo -og habiliteringstjenester.

Trenger du timeliste finner du det her:
Timeliste for deg som er støttekontakt (DOC, 53 kB)

Utskriftsvennlig søknadsskjema (DOCX, 66 kB)