Fysioterapi

Fysioterapitjenesten består av kommunalt ansatte fysioterapeuter og fysioterapeuter med kommunal driftsavtale.

Hvilken fysioterapeut skal du gå til?

Fysioterapeuter med driftsavtale 

 • Fysioterapeuter med driftsavtale velges hvis du kan oppsøke fysioterapeut selv. Du tar kontakt med fysioterapeuten direkte. Det er ikke nødvendig med henvisning fra lege, og du betaler kun egenandel eller bruker frikort om du har det.
 • Hos fysioterapeuter uten driftsavtale er ventetiden ofte kortere, men behandlingen koster som regel mer for deg som pasient, og egenandeler og frikort gjelder ikke.

Ta kontakt med fysioterapeuter med driftsavtale her

Kommunale fysioterapeuter

 • Dersom du ikke kommer deg til fysioterapeut selv, er det kommunal fysioterapeut som passer deg. Denne vurderingen gjøres av oss.
 • Om du har behov for råd og hjelp av fysioterapeut hjemme, på helsestasjon, i barnehage og skole, eller på institusjon, tar du kontakt med fysioterapitjenesten.
 • I distrikt Nesset gir fysioterapitjenesten tilbud til hele distriktets befolkning da de ikke har fysioterapeuter med driftsavtale.

Kontaktinformasjon ser du på høyre side

Hva tilbyr de kommunale fysioterapeutene?

Fysioterapeutene i kommunen vil:

 • kartlegge dine ressurser og muligheter
 • følge opp dine mål og behov i en tidsbegrenset periode
 • tilrettelegge for fysisk aktivitet og deltagelse på ulike arenaer
 • lære opp og veilede
 • tilrettelegge et målrettet tilbud om habilitering eller rehabilitering, hvis du har behov for det. Dette gjør vi i tett samarbeid med andre faggrupper.
 • hjelpe deg å søke på enkle tekniske hjelpemidler, og lære deg å bruke disse.
 • drive helsefremmende og forebyggende arbeid, for eksempel fallforebyggende tiltak og andre treningsgrupper

Hvordan få tilbudet?

Du kan ta direkte kontakt med oss på telefon, eller gjennom din fastlege eller annet helsepersonell. Eventuelle meldinger fra lege eller annen relevant medisinsk informasjon skal ligge ved henvendelsen, slik at vi kan behandle den så effektivt som mulig.

Hva skjer videre?

Vi kontakter deg innen to uker etter at vi har fått henvendelsen. Du får tilsendt svarbrev med tidsfrist for når tjenesten skal starte.

Vi forventer at du deltar aktivt og at du eller din representant tar ansvar for å fremme egen helse og mestring. Gi beskjed senest 1 virkedag i forveien hvis timen må avbestilles.

Hva koster det?

Egenandel

Les mer om egenandelstak for helsetjenester på Helfo sine nettsider.

Egenandelen er den samme om det er en fysioterapeut fra kommunen eller om de har driftsavtale med oss. 

Fritak for betaling av egenandel

Pasienter under 16 år og personer med yrkesskade godkjent fra Nav vil være fritatt for betaling av egenandel. Det gjelder også beboere i sykehjem eller andre boformer med heldøgns helse- og omsorgstjenester.

Transport til og fra behandling

Om du ikke kan benytte egen bil eller offentlig transport til og fra behandling kan du få rekvisisjon til reisen av din behandler. Du betaler kun en egenandel for reisen. Les mer om pasientreiser her

Klage

Skriftlig klage sendes til virksomhetsleder for ergo-, fysio- og rehabiliteringstjenesten i kommunen.

Kontakt

Avdeling for ergoterapi og fysioterapi Molde
Mobil 90 10 70 09

Telefontid: 12.30 - 14.30
Det er ikke mulig å sende sms

Fysioterapitjenesten Nesset
Telefon 46 84 78 94
Mobil 41 58 51 81
Fysioterapitjenesten Midsund
Mobil 45 96 65 96

Adresse

Molde:
Veøygata 1
6413 Molde

Eidsvåg:
Kråkholmvegen 2
6460 Eidsvåg

Midsund:
Tunvegen 42
6475 Midsund