Fysikalske institutt

Fysikalske institutt

Fysikalske institutter i Molde kommune består av fysioterapeuter med driftsavtale, og fysioterapeuter uten driftsavtale. 

Fysioterapeuter med driftsavtale

Fysioterapeuter med kommunal driftsavtale har privat praksis, men utfyller kommunens helsetilbud. Fysioterapeutene med driftsavtale gir primært behandling på institutt, men hjemmebehandling kan iverksettes ved behov.

Du kan henvises til fysioterapeut fra lege eller annet helsepersonell, eller du kan ta direkte kontakt med et fysikalsk institutt i oversikten nedenfor. Du betaler kun egenandel eller bruker frikort. Dersom du ikke bor, jobber eller studerer i Molde kommune må du kontakte fysioterapeut med driftsavtale i kommunen der du bor. 

Fysioterapeuter uten driftsavtale

Fysioterapeuter uten driftsavtale med kommunen har helprivat praksis. Siden egenandel og frikort da ikke vil gjelde, vil du måtte betale fullpris på behandlingen. Imidlertid vil ventetiden ofte være kortere. Fysioterapeuter uten driftsavtale kan du finne ved et enkelt søk på nettet.
 

Fysioterapeuter i kommunens fysioterapitjeneste

Fysioterapeuter i kommunal fysioterapitjeneste sørger for å gi et tilbud der du av helsemessige årsaker har behov for råd og hjelp av fysioterapeut i eget hjem, på helsestasjon, i barnehage og skole, eller på institusjon. Les mer om fysioterapitjenesten.

I distrikt Nesset gir fysioterapitjenesten tilbud til hele distriktets befolkning da de ikke har fysioterapeuter med driftsavtale.

 

Ofte stilte spørsmål