Fysikalske institutt

Fysikalske institutt

Fysikalske institutter i Molde kommune består av fysioterapeuter med driftsavtale, og fysioterapeuter uten driftsavtale. 

Hvilken fysioterapeut skal du velge?

  • Fysioterapeuter med driftsavtale velges hvis du kan oppsøke fysikalsk institutt selv. Du tar kontakt med fysioterapeuten direkte. Det er ikke nødvendig med henvisning fra lege, og du betaler kun egenandel eller bruker frikort om du har det. 
  • Hos fysioterapeuter uten driftsavtale er ventetiden ofte kortere, men behandlingen koster som regel mer for deg som pasient, og egenandeler og frikort gjelder ikke.
  • Dersom du har behov for råd og hjelp av fysioterapeut hjemme, på helsestasjon, i barnehage og skole, eller på institusjon, tar du kontakt med fysioterapitjenesten. Les mer om fysioterapitjenesten.

I distrikt Nesset gir fysioterapitjenesten tilbud til hele distriktets befolkning da de ikke har fysioterapeuter med driftsavtale.

Fysioterapeuter med driftsavtale

Fysioterapeutene på listen under har kommunal driftsavtale og du betaler kun egenandel.
Dersom du ikke bor, jobber eller studerer i Molde kommune må du kontakte fysioterapeut med driftsavtale i kommunen der du bor.

 

Fysioterapeuter uten driftsavtale

Hos fysioterapeuter uten driftsavtale betaler du fullpris. 
 

Kompetanse


Psykomotorisk fysioterapi

Fysioterapeuter med videreutdanning i psykomotorisk fysioterapi har spesiell kompetanse i å behandle pasienter med såkalte "sammensatte plager". Dette vil typisk være tilstander der kroppslige symptomer og plager er tett vevd sammen med biologiske, psykiske og sosiale faktorer, uten at det nødvendigvis foreligger en konkret diagnose. Pasienter med psykiske plager som angst og depresjon er også eksempler på hvem som kan være i målgruppen for psykomotorisk fysioterapi.
 

Manuellterapi 

Manuellterapi er en videreutdanning for fysioterapeuter innen undersøkelse og behandling av muskel- og skjelettplager. Manuellterapeuter kan rekvirere bildediagnostikk (røntgen, MR, CT), henvise til spesialisthelsetjenesten og sykemelde pasienter ved behov.
 

 

Ofte stilte spørsmål